www.mnd.pl
facebook profile

Badanie kliniczne Arimoclomol w Polsce
Dodano 21 Luty 2019
Arimoclomol jest substancją, która może spowolnić rozwój SLA. Więcej informacji o niej tutaj: http://mnd.pl/forum/index.php?topic=9305.msg46452#msg46452 . Trwa obecnie III faza badań (w praktyce ostatnia i decydująca) m.in. w Polsce, gdzie rekrutuje się chorych chcących wziąć w niej udział.

WARUNKI UDZIAŁU W BADANIU
- chorzy z klinicznie pewnym, prawdopodobnym lub możliwym SLA, albo z potwierdzonym genetycznie SLA;
- rozpoznanie postawiono nie później niż przed 18 miesiącami;
- obecnie z FVC>70% w spirometrii;
- bez tracheostomii.


ZGŁOSZENIA
- rejestracja@cityclinic.pl
- http://www.cityclinic.pl/kontakt/
WAŻNE! Kontaktując się należy dostarczyć kopię wypisu ze szpitala potwierdzająca diagnozę SLA i aktualny wynik badania spirometrycznego.Komentarze...
SLA
dreamfloorstudio.com        
MND