Orzeczenie o niepełnosparwności

Zaczęty przez Kate, 14 styczeń 2008, 22:09:59

« poprzedni - następny »

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Do dołu

Kate

Witajcie,

Mam prośbę o pomoc w interpretacji - moja mama dostała orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej - symbol 10-N - jutro będę dzwonić do odpowiednich organów - bo nie wiem czy należy jej się odpis na lekarstwa i sama nie wiem co jeszcze bo w orzeczeniu ma napisane w punkcie 5. jako wskazane według potrzeb - konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, srodki pomocnicze oraz pomoce techniczne oraz pkt. 9 spełnienia przez osobe niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20.06 1997 - prawo o ruchu drogowym - co nam to daje nie bardzo jeszcze wiem - jedynie domyślam się. Pozostałe punkty zawieraja informacje nie dotyczy.
Jeśli macie doświadczenia w tym obszarze to będzie wdzięczna za podpowiedź.

Pozdrawiam
Małgośka

zuzanka

10-N-05-R jest to symbol niepełnosprawności i oznacza uposledzenie narządu ruchu.
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu zdolną do wykonywania zatrudnienia na stanowisku pracy przystosowanym odpowiednio do potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności, wymagającą w celu pełnienia ról społecznych częściowej lub okresowej pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Wcześniej nazywano to II grupa inwalidzką.
Za leki oczywiście mozna też odliczać Pit.
Również można mieć dofinansowania do zakupu sprzętu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, srodki pomocnicze oraz pomoce techniczne. Również likwidacje barier architektonicznych. Jeśli nie na całość jest dofinansowanie, to przysługuje od kwoty nie refundowanej ulga rehabilitacyjna.
To orzeczenie które przytoczłaś oczywiscie jest z Powiatowego zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności a co z orzeczeniem z Zus czy Krus?
Mam tez pytanie czy Twoja mama jest chora na SLA, bo jeśli tak to należałoby powalczyć o dodatek pielęgnacyjny, czyli o kiedyś nazywaną I grupę niepełnosprawności.
Mój brat też dostał z Zus umiarkowany stopień i na okres 3 lat, byłam z bratem na komisji, dla pani orzecznik SLA i stwardnienie rozsiane to była ta sama choroba. Napisałam odwołanie i brat orzymał stopień znaczny z niezdolnością do samodzielnej egzystencji (była I gr. niepełnosprawności) i na czas 5 lat.
Natomiast w Powiatowym zespole na komisji byłam tylko ja sama, lekarze znali chorobę, powiedzieli tylko "współczujemy i prosimy być silnym". Dostał I grupę i orzeczenie na stałe.
Gdybys potrzebowała więcej informacji chętnie je udzielę, pisz tu, lub na zuzankab@wp.pl
Pozdrawiam serdecznie
Zuzanna

ania74

Witaj Małgosiu

Zuzanna ma całkowitą rację, walcz o zasiłek pielęgnacyjny i całkowitą niezdolnść do pracy. lekarze orzecznicy nie mają zielonego pojęcia co to jest sla i orzekaja jak chcą. i rzeczywiście pomyśl o rencie... :)

pozdrawiam Ania

teresa

Małgosiu, nie musicz walczyć z ZUS o znaczny stopień niepełnosprawności. Wystarczy, że złożysz w MOPS - Zespół d/s orzekania o niepełnosprawności -wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, wypisany przez waszego neurologa. Ja przez 7 lat miałam z Zusu stopień umiarkowany i do tego brałam zasiłek pielęgnacyjny na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu z MOPS.
Zwróć uwagę na to, że zasiłek pielęgnacyjny nie wlicza się do dochodu, natomiast dodatek pielęgnacyjny, który daje zus przy stopniu znacznym- wlicza się do dochodu. Taka paranoja w polskim prawie, pieniadze te same ale nazewnictwo nieco różne a w konsekwenci utraciłam prawo do dodatku mieszkaniowego.... ::)

Kate

Kochani !

Bardzo wam dziękuję za porady - człowiek jest zagubiony w tym gąszczu przepisów a Wy prześlicie tę trudną ścieżkę - dzięki jeszcze raz muszę sprawy wziąć w swoje recę i podziałać - moja mama ma już status emeryta - diagnoza SLA - postać opuszkowa postawiona w kwietniu 2007 i cały czas walczymy - szkoda, że nam tak długo zeszło z decyzją o udaniu się do urzędu - ale lepiej późno niż wcale i gdyby nie nasze forum to by jeszcze nam długo zeszło,  bo nikt z lekarzy a byłyśmy w wielu miejscach nie podpowiedział, a człowiek zawsze sie kryguje w sprawach dofinansowania.

Jeszcze raz dzięki
Małgośka


Pawel

15 styczeń 2008, 21:15:11 #5 Ostatnia edycja: 15 styczeń 2008, 21:23:15 by Pawel
Orzeczenia o niepełnosprawności, czyli jak zostać uznanym chorym przez państwo

Właściwie pierwszą czynnością, jaką należy wykonać po wystąpieniu pierwszych poważnych objawów uniemożliwiających nam pracę lub ją w znacznym stopniu utrudniających jest uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Jest to bardzo ważne, ponieważ chory może już się poruszać na wózku albo być w obłożnym stanie, ale jeśli nie posiada właściwego orzeczenia, przez administrację państwową nie jest traktowany jako niepełnosprawny a co za tym idzie nie przysługują mu różne przywileje.

Dzisiaj w Polsce obowiązują dwa typy orzecznictwa przyznawanymi i prowadzonymi przez dwie różne instytucje. Wyróżniamy:

- orzecznictwo do celów rentowych, które prowadzone są przez lekarzy orzeczników oraz komisje lekarskie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dla większości obywateli; Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dla rolników i ich rodzin; oraz Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) dla pracowników służb mundurowych np. policjantów czy żołnierzy oraz ich rodzin.

- orzecznictwo do celów pozarentowych, które prowadzone jest przez Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Co dają nam te orzeczenia i czy potrzebne są oba te dokumenty?
Orzeczenia do celów rentowych jak sama nazwa wskazuje służą do uzyskania świadczeń od ubezpieczyciela np. ZUS-u takich jak renty, ale nie tylko, może to dotyczyć również dodatku pielęgnacyjnego. Natomiast orzeczenia wydawane przez powiatowe lub miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności nie dają możliwości do ubiegania się o rentę czy emeryturę, ale dają możliwość uzyskania różnych dodatkowych świadczeń przysługujących chorym np. zasiłku pielęgnacyjnego albo ulg na przejazdy środkami komunikacji publicznej. Różnice między oboma tymi orzeczeniami wynikają z tego, że ZUS ocenia jedynie zdolność do pracy a nie zajmuje się charakterem niepełnosprawności, który natomiast ustalają powiatowe zespoły, co pozwala na korzystanie z różnych ulg i świadczeń.

Wynika z tego, że najlepiej jest mieć na wszelki wypadek oba te orzeczenia.

Jak otrzymać orzeczenie do celów rentowych (ZUS, KRUS, MON, MSWiA)?

To krótkie opracowanie sporządziliśmy na podstawie ubiegania się o orzeczenie w ZUS. W przypadku innych instytucji procedura jest podobna.

- I instancją orzekającą w ZUS jest lekarz orzecznik. W pierwszej kolejności musimy złożyć wniosek do lekarza orzecznika o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy, którego druk jest dostępny w każdym oddziale terenowym ZUS. Formularz wniosku zawiera nie tylko rubryki dotyczące naszych szczegółowych danych personalnych, ale również historii choroby. Niezbędne są również zaświadczenia, które zostaną dołączone do wniosku:
- zaświadczenie z miejsca pracy zawierające informację o charakterystyce, rodzaju i miejsca pracy,
- zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego, czyli w przypadku chorych na SLA będzie to lekarz neurolog, który się nami zajmuje; dokument ten musi być wystawiony nie dłużej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy, wszelką dokumentację medyczną lub rentową potwierdzającą stan naszego zdrowia np. poprzednie orzeczenie, kartę szpitalną.

- Na podstawie przeprowadzonego badania oraz przedstawionej dokumentacji we wniosku lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy lub odmawia jego wydania. Jeśli decyzja jest pozytywna lekarz orzecznik określa osobę jako:

- całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji - niezdolność do samodzielnej egzystencji orzekana jest wówczas, jeśli stopień naruszenia sprawności organizmu powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych;
- całkowicie niezdolną do pracy - to osoba, która (zgodnie z brzmieniem Ustawy o emeryturach i rentach z FUS, DZ.U. 04.39.353 z późn. zminianami) utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy;
- częściowo niezdolną do pracy - to osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność wykonywania pracy, zgodnej z poziomem posiadanych przez nią kwalifikacji.Jeśli decyzja lekarza orzecznika jest negatywna przysługuje nam prawo do odwołania składając odpowiedni wniosek do właściwej placówki ZUS, do której zgłosiliśmy się chcąc uzyskać takie orzeczenie, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji lekarza orzecznika. Komisja lekarska ZUS ma 14 dni na wydanie ostatecznej decyzji, od której możemy się jedynie odwołać na drodze sądowej.

Jak otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności dla celów poza rentowych?


- Jak napisano powyżej orzeczenie takie wydają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. O właściwe dla Twojego powiatu adres pytaj w urzędzie powiatowym mając na uwadze to, że nie w każdym powiecie znajduje się zespół ds. orzekania, dlatego może się okazać, że zostaniesz skierowany do sąsiedniego powiatu.

- Wypełnij i złóż wniosek, którego druk znajdziesz w urzędzie powiatowym. Znajdziesz w nim dokładny wykaz wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

- W przypadku, gdy osoba starająca się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu stanu zdrowia osobiście jest możliwość, aby posiedzenie zespołu odbyło się w miejscu pobytu danej osoby. Trzeba jedynie do wniosku załączyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że nie jest możliwe stawienie się chorego przed zespołem orzekającym oraz zaznaczenie tego w odpowiedniej rubryce wniosku.


Dołącz do nas! Wstąp do stowarzyszenia!
Przeczytaj poradnik dla chorych na SLA\MND
Nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc w zorganizowaniu darmowej wentylacji w domu?
Finansujemy wizytę szkoleniową pielęgniarki w domu!
Chcesz wiedzieć więcej, napisz: mnd-sla@wp.pl

Pawel


Zasiłek i dodatek pielęgnacyjny, czyli jak zdobyć dodatkowe pieniądze potrzebne w opiece nad chorym

Chorzy na SLA, którzy są uprawnieni do otrzymywania renty lub emerytury, jeśli zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,  ma prawo ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o dodatek pielęgnacyjny w wysokości około 153 zł. Dodatek ten przysługuje również każdej osobie, która ukończyła 75 lat życia. Osobie, która spełnia powyższe warunki a która przebywa w domu pomocy społecznej, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo opiekuńczo-leczniczym dłużej niż przez 14 dni w miesiącu nie przysługuje dodatek pielęgnacyjny.

Jeżeli chory na SLA nie ma prawa do emerytury lub renty a ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo ukończyła 75 lat życia może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł składając odpowiedni wniosek w placówce opieki społecznej. Zasiłek ten nie przysługuje osobie przebywającej w domu pomocy społecznej, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu.

Zasiłek i dodatek pielęgnacyjny nie mogą być wypłacane tej samej osobie jednocześnie.
Dołącz do nas! Wstąp do stowarzyszenia!
Przeczytaj poradnik dla chorych na SLA\MND
Nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc w zorganizowaniu darmowej wentylacji w domu?
Finansujemy wizytę szkoleniową pielęgniarki w domu!
Chcesz wiedzieć więcej, napisz: mnd-sla@wp.pl

Pawel

Jak otrzymać rentę?


Jeśli posiadamy orzeczenie do celów rentowych wydane przez lekarza orzecznika ZUS to możemy rozpocząć starania  o rentę. Niestety - posiadanie samego orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika o niezdolności do pracy - nawet w przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji - nie znaczy, że już otrzymaliśmy rentę z tytułu niezdolności do pracy. Aby uzyskać do niej prawo, wnioskodawca musi spełnić JEDNOCZEŚNIE następujące wymagania:

1) być niezdolnym do pracy - według orzeczenia lekarza orzecznika ZUS;
2) posiadać wymagany okres zatrudnienia - tzw. okresy składkowe i nieskładkowe;
3) niezdolność do pracy powinna powstać w czasie zatrudnienia lub w okresie równorzędnym z okresem zatrudnienia, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Osobie, która spełnia WSZYSTKIE wymienione wyżej warunki, może być przyznana jedna z trzech rent:
- okresowa - jeśli niezdolność do pracy jest okresowa; wówczas renta wypłacana jest tylko przez czas wskazany w decyzji organu rentowego;
- stała - jeśli niezdolność do pracy jest trwała;
- szkoleniowa - jeśli wobec danej osoby orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego, ponieważ nie może ona pracować w dotychczasowym zawodzie. Renta szkoleniowa przysługuje przez 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 30 miesięcy - o ile jest to niezbędne w procesie zmiany zawodu.

UWAGA: Przepisu z punktu 3 nie stosuje się do osoby, która udowodniła okres składkowy i nieskładkowy wynoszący - dla kobiet co najmniej 20 lat, a dla mężczyzn - co najmniej 25 lat; oraz jest ona całkowicie niezdolna do pracy.

Okresy wymienione w punktach 2 i 3 są szczegółowo omówione w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ich charakterystyka jest zbyt szeroka, byśmy mogli wszystkie wymienić w  naszym  opracowaniu. Wszystkim zainteresowanym polecamy skonsultowanie się ze specjalistami w najbliższym terenowym oddziale ZUS.

Do kogo można sie odwołać od decyzji ZUS w sprawie nieprzyznania renty?
Najpierw do komisji ZUS. Może ona uznać zaskarżenie decyzji za słuszne - zmienić postanowienie lub je uchylić. Jeśli nadal uważamy decyzję ZUS za niesłuszną, możemy odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego dla okręgu, w którym ma siedzibę oddział ZUS wydający zaskarżaną opinię. Odwołanie wnosi się pisemnie za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję, w terminie 1 miesiąca od otrzymania (doręczenia) spornej opinii. Po upływie tego terminu sąd może odrzucić odwołanie. W przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn - np. choroby - wniesienie odwołania w wyznaczonym terminie nic było możliwe, można złożyć wniosek o przedłużenie okresu odwoławczego.

Czy osoby otrzymujące rentę stała nie musza sie już poddawać ocenie ZUS?
Niestety, nie! Otrzymanie zadowalającego orzeczenia od lekarza orzecznika i przyznanie renty nie oznaczają, że będziemy już zawsze otrzymywać to świadczenie. Dzieje się tak zarówno w przypadku osób, które nabyły prawo do renty okresowej, jak i do stałej. Zakład ma prawo wezwać nas w każdej chwili na badania kontrolne.

Jaka kwota renty zostanie mi przyznana, jeśli zdecyduję się ją ?odwiesić"?
W wypadku, gdy staramy się o przywrócenie renty, powinniśmy złożyć do ZUS wniosek o naliczenie do niej dodatkowych, wypracowanych w okresie zatrudnienia okresów składkowych, aby podwyższyć kwotę wypłacanego świadczenia. Jeśli tego nie zrobimy, ZUS przyzna nam kwotę, która była wypłacana przed okresem zawieszenia - ewentualnie zrewaloryzowaną.

Czy pobierając rentę, można pracować?
MOŻNA! Co więcej, jeśli z wynagrodzenia za pracę dodatkowo odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, osoba pobierająca świadczenie rentowe może złożyć do ZUS wniosek o zwiększenie jego kwoty. Ważne jest jednak, aby zajęcie wykonywane przez osobę, która otrzymuje rentę było adekwatne do stanu zdrowia. Informacja o podjęciu pracy przez osobę niezdolną do jej wykonywania może mieć wpływ na decyzję organu orzekającego, w sytuacji gdy osoba ta ubiega się o przedłużenie okresu niezdolności do pracy.

Co zrobić, by ponownie uzyskać prawo do renty?
Organ wypłacający świadczenie rentowe jest zobowiązany pisemnie powiadomić osobę uprawnioną o terminie wstrzymania wypłaty oraz o warunkach przywrócenia prawa do renty nie później niż na trzy miesiące przed ustaniem prawa do renty. Jeśli jesteśmy nadal zainteresowani pobieraniem świadczenia, musimy złożyć w oddziale ZUS, który do tej pory zajmował się naszą sprawą, wniosek o przywrócenie praw do świadczenia wraz z zaświadczeniem o stanic zdrowia wydanym przez opiekującego się nami lekarza.

Ile mogę zarobić, pobierając rentę inwalidzką?
Przychód brutto z wynagrodzenia za pracę, przekraczający 70 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w danym miesiącu powoduje zmniejszenie renty, zaś przekroczenie 130 proc. tej kwoty spowoduje jej zawieszenie.Dołącz do nas! Wstąp do stowarzyszenia!
Przeczytaj poradnik dla chorych na SLA\MND
Nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc w zorganizowaniu darmowej wentylacji w domu?
Finansujemy wizytę szkoleniową pielęgniarki w domu!
Chcesz wiedzieć więcej, napisz: mnd-sla@wp.pl

Do góry