www.mnd.pl
facebook profile

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych
03 Kwiecień 2007
 

30 marca tego roku Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych została otwarta do podpisu, znaczy to, że rezolucja przyjęta przez Zgromadzanie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r. o przyjęciu tej konwencji wejdzie w życie w najbliższym czasie, jeśli co najmniej 20 państwa ją ratyfikuje a już obecnie wstępnie zaoferował to około 40 państw członkowskich ONZ.

Konwencja ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym takich samych praw i obowiązków, z jakich korzystają inni członkowie społeczeństwa. Ma zagwarantować uczestnictwo niepełnosprawnych w życiu społecznym na zasadach pełnoprawnych członków, przyczyniających się do rozwoju, jeśli tylko dana im będzie szansa. Konwencja podkreśla, że osoby niepełnosprawne powinny korzystać z pełnego równouprawnienia, zakazu dyskryminacji oraz z równości wobec prawa. Mają prawo do wolności i bezpieczeństwa, prawo do swobody w poruszaniu się i do niezależnego życia, prawo do zdrowia, pracy i edukacji, oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Przyjęcie Konwencji przez państwo wiąże się z koniecznością dokonania konkretnych zmian legislacyjnych w danym kraju oraz przewartościowania postaw wobec osób niepełnosprawnych. Konwencja wyznacza standardy minimalne w respektowaniu godności ludzkiej oraz długoterminowe cele prowadzące do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Implementacja postanowień tego aktu prawnego w poszczególnych krajach będzie przebiegać stopniowo.

Oby ta konwencja nie była martwym i życzeniowym prawem jak większość dotychczasowych wytycznych ONZ. Dobrze jednak, że sama idea powstania takiej konwencji narodziła się w głowach rządzących i umożliwiła zwrócenie oczu świata w stronę ludzi, którzy widzą swój świat z perspektywy wózka inwalidzkiego...

http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=908&wid=18

Tadeusz Siewior;  P. Bała


Telefon zaufania dla chorych na MND/SLA
28 Marzec 2007
 


W ramach Naszego serwisu zaczął właśnie działać telefon zaufania!


 

Jeśli nie możesz sobie poradzić z ciężarem choroby; jeśli nie masz, z kim porozmawiać o Twoich problemach; jeśli masz wrażenie, że nikt Cię nie rozumie to nie ważne czy jesteś chorym czy jesteś jego opiekunem możesz do Nas zadzwonić.

Na razie  jedynie dostępna telefonia internetowa Skype

zaba5510 ; poniedziałek i piątek w godz 18-19


Telefon zaufania prowadzi Pani Bożena Jóźwiak współautorka poradnika dla chorych na SLA, która sama od wielu lat zmaga się z tą chorobą. Nie jest ona lekarzem ani specjalistą od spraw medycznych, dlatego nie udzieli ona Wam odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące SLA, ale może „jedynie” służyć swoim doświadczeniem w walce z chorobą, ciepłem, zrozumieniem i otwartością.

 

Terapia SLA
16 Marzec 2007
 

Doktor Barbara Tomik zgodziła się zamieścić na naszej stronie tekst wykładu o zasadach postępowania objawowego w SLA. Tekst jest pisany żargonem medycznym i zawiera wiele szczegółów, więc może być on ciężki do zrozumienia dla przeciętnego czytelnika jednak polecam przeczytanie go wszystkim chorym i ich opiekunom.

 


Za zgodę serdecznie dziękujemy Barbarze Tomik


Research Journal News
12 Marzec 2007
 

Amerykańskie Stowarzyszenie ALSA prowadzi, comiesięczny biuletyn informacyjny z zakresu nowości naukowych w dziedzinie walki z SLA, w którym podsumowuje najważniejsze artykuły naukowe zamieszczone w prasie specjalistycznej w ostatnim miesiącu. Wszystkich zainteresowanych rozwojem medycyny w kierunku ostatecznego pokonania SLA oraz znających język angielski zachęcam do korzystania z tych bezpłatnych informacji dostępnych dla każdego on-line.

http://www.alsa.org/research/journals.cfm?CFID=3154218&CFTOKEN=80878323

 

 

Nowo odkryte mutacje mogą być przyczyną sporadycznego SLA
03 Marzec 2007
 

Amerykańscy naukowcy we współpracy z włoskimi odkryli 34 geny w obrębiektórych mutacje, są powiązane z występowanie sporadycznego SLA. Wyniki ich badań zostały zaprezentowane na XVII Międzynarodowym Sympozjum SLA/MND w Yokohamie oraz w prestiżowym magazynie naukowym Lancet-neurology. Odkrycie to daje szanse poznania przyczyn SLA i w przyszłości może będzie możliwa skuteczna terapia genowa oparta na wynikach tych badań.

http://www.alsa.org/news/article.cfm?id=1083

 

 


<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Następny >>

Spis treści

SLA
dreamfloorstudio.com        
MND