Dodatek pielęgnacyjny lub zasiłek pielęgnacyjny – jedno z dwóch

Zaczęty przez Ogaruus, 30 Wrzesień 2019, 13:35:25

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Ogaruus

Dodatek pielęgnacyjny lub zasiłek pielęgnacyjny – jedno z dwóch

Będąc osobą niepełnosprawną lub mając powyżej 75 lat przysługuje dodatek pielęgnacyjny z ZUS lub zasiłek pielęgnacyjny z gminy. Jednakże można pobierać tylko jedno z tych świadczeń jednocześnie.


Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje z ZUS jeżeli lekarz orzecznik stwierdzi, że jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, lub gdy ukończysz 75 lat. Jeżeli dostajesz emeryturę, po skończeniu 75 lat ZUS sam zwiększy ją o kwotę dodatku pielęgnacyjnego - nie musisz składać zaświadczenia o stanie zdrowia.

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny należy złożyć:

Wniosek można złożyć:
  • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)
  • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Od decyzji można się odwołać w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Obecnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 222,01 zł


Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
  • osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
  • osobie, która ukończyła 75 lat
Jednakże powyższe osoby nie otrzymają zasiłku pielęgnacyjnego, jeżeli:
  • są uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego,
  • są umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,

Należy złożyć następujące dokumenty:
  • wniosek o zasiłek pielęgnacyjny (do pobrania tutaj: https://g.infor.pl/p/_files/373000/1_zasilek_pielegnacyjny_wniosek.pdf )
  • kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej
  • kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, że pobyt osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego i udzielane jej świadczenia nie są w całości lub w części finansowane z budżetu państwa lub z Narodowego Funduszu Zdrowia – w przypadku przebywania osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego w takiej instytucji.

Dokumenty należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej bądź w urzędzie gminy.
Zasiłek pielęgnacyjny ustalany jest wyłącznie na wniosek.

Od 1 listopada 2019 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł.
Od 19.12.2015 respirator nieinwazyjny
Lepsze jutro było wczoraj!