Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - mnd.pl

#281

W trakcie tegorocznego Międzynarodowego Sympozjum poświęconego SLA/MD zaprezentowano długo oczekiwane wyniki badań z użyciem IGF-1.Źródło: www.mndassociation.org


Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem http://www.mnd.pl/?subaction=showfull&id=1228064760&archive=&start_from=&ucat=&
#282
   

Miedzy 3 a 5 listopada w Birmingham w Anglii, odbyło się coroczne, prestiżowe sympozjum naukowe poświęcone SLA.Źródło: www.mndassociation.org


Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem http://www.mnd.pl/?subaction=showfull&id=1227714294&archive=&start_from=&ucat=&
#283
Artykuły / Szkolenia w domu chorego
17 Listopad 2008, 16:00:03

Stowarzyszenie Dignitas Dolentium sfinansuje i zorganizuje jedną wizytę szkoleniową pielęgniarki w domu chorego na SLA. 
Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem http://www.mnd.pl/?subaction=showfull&id=1226934003&archive=&start_from=&ucat=&
#284
Artykuły / Telefon zaufania reaktywowany
03 Listopad 2008, 22:14:21
<DIV class=text style="PADDING-RIGHT: 3px; BORDER-TOP: #d3d3d3 1px solid; MARGIN-TOP: 3px; PADDING-LEFT: 3px; MARGIN-BOTTOM: 5px; PADDING-BOTTOM: 3px; PADDING-TOP: 3px; TEXT-ALIGN: justify"> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Jeśli nie możesz sobie poradzić z ciężarem choroby; jeśli nie masz, z kim porozmawiać o Twoich problemach; jeśli masz wrażenie, że nikt Cię nie rozumie to nie ważne czy jesteś chorym czy jesteś jego opiekunem możesz do Nas zadzwonić. </P> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0cm" align=center><IMG alt="" src="http://www.mnd.pl/news/data/upimages/f_108.png" align=none border=0><BR></P> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0cm"><STRONG>012-394-55-30</STRONG> - <EM>koszt jak za rozmowę lokalną niezależnie z jakiego miejsca w Polsce wykręcany jest numer. </EM></P> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Skype: <A href="callto://dignitas.dolentium/"><STRONG>dignitas.dolentium</STRONG></A><STRONG>.</STRONG><BR></P> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0cm" align=center><STRONG><FONT color=#ff0000>ŚROD?A&nbsp; <FONT face="Times New Roman, serif">21<FONT face="Times New Roman, serif"></FONT>.00-<FONT face="Times New Roman, serif">23</FONT>.00</P></FONT></FONT></STRONG></DIV><BR>

Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem http://www.mnd.pl/?subaction=showfull&id=1225746861&archive=&start_from=&ucat=&;
#285

Stowarzyszenie amerykańskie ALSA ujawnia szczegóły planowanego badania z użyciem litu.


Lit nie m?a potwierdzonego dzi?ał?ani?a w leczeniu SL?A. Niestety w Polsce nie są prowadzone badania kliniczne z udziałem chorych na SLA.

Źródło: www.alsa.org
Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem http://www.mnd.pl/?subaction=showfull&id=1224872936&archive=&start_from=&ucat=&
#286
Artykuły / Grypa a SLA
20 Październik 2008, 14:30:08

Amerykańskie stowarzyszenie ALSA zaleca chorym na SLA oraz osobom będącym w ich bliskim otoczeniu szczepienia przeciw grypie.


Źródło: www.alsa.org


Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem http://www.mnd.pl/?subaction=showfull&id=1224505808&archive=&start_from=&ucat=&
#287
Artykuły / Wyszukiwarka - rejestr.mnd.pl
05 Październik 2008, 16:28:40

Prezentujemy wyszukiw?arkę ZOZów, które z?a d?armo z?apewni?ają kompleksową opiekę pacjentom wentylow?anym mech?anicznie w domu.


Wyszukiwarka: rejestr.mnd.pl
Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem http://www.mnd.pl/?subaction=showfull&id=1223216920&archive=&start_from=&ucat=&
#288
Artykuły / Diagnostyka SLA
26 Wrzesień 2008, 14:18:25
&nbsp; <P style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Prezentujemy P?aństwu wywi?ad z <STRONG>dr n.med M?arkiem Leszkiem Kamińskim</STRONG> n?a tem?at rozpozn?aw?ani?a SL?A.</P> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">W wywi?adzie poj?awi?a się specj?alistyczn?a terminologi?a. Osoby będące z?ainteresow?ane zgłębieniem tem?atu z?achęc?amy do z?apozn?ani?a się z n?aszymi m?ateri?ał?ami: <A href="http://www.mnd.pl/diagnostyka.htm" target=_self>www.mnd.pl/diagnostyka</A>&nbsp;<A href="http://www.mnd.pl/forum/index.php/topic,543.0.html" target=_self>www.mnd.pl/forum</A>&nbsp;<A href="http://www.mnd.pl/forum/index.php/topic,444.0.html" target=_self>Rozpoznawanie i leczenie SLA&nbsp;</A>.</P> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0cm"><BR></P> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0cm"><IMG alt="" src="http://www.mnd.pl/news/data/upimages/Untitled_1_%28Custom%29_%282%29.jpg" align=none border=0><BR></P> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0cm"><EM>SLA jest chorobą o bardzo indywidualnym przebiegu oraz trudną do zdiagnozowania w początkowym okresie jej trwania, dlatego osoby niezdiagnozowane, u których wystąpił jeden z podanych objawów albo nawet wszystkie, niekoniecznie muszą być chore na stwardnienie boczne zanikowe!</EM></P> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0cm"><BR></P>

Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem http://www.mnd.pl/?subaction=showfull&id=1222431505&archive=&start_from=&ucat=&;
#289
Artykuły / Leczenie Dyslipidemii a SLA
15 Wrzesień 2008, 18:02:41

Izraelscy naukowcy opublikowali wyniki badań na temat zależności pomiędzy zażywaniem statyn a SLA.Źródło: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem http://www.mnd.pl/?subaction=showfull&id=1221494561&archive=&start_from=&ucat=&
#290
Artykuły / Rehabilitacja mowy u chorych na SLA
11 Wrzesień 2008, 14:56:35
&nbsp;  <P style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Prezentujemy P?aństwu wywi?ad z logopedą Mirosł?awą Kierską n?a tem?at reh?abilit?acji mowy u chorych n?a SL?A.</P> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0cm" align=center><IMG alt="" src="http://www.mnd.pl/news/data/upimages/dreamstime_2901618_(WinCE).jpg" align=none border=0><BR></P> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0cm"><BR></P>

Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem http://www.mnd.pl/?subaction=showfull&id=1221137795&archive=&start_from=&ucat=&;
#291
Artykuły / Poradnik dla chorych na SLA/MND
05 Wrzesień 2008, 13:53:48

Stowarzyszenie Dignitas Dolentium oddaje do Państwa dyspozycji Poradnik dla chorych na SLA/MND.


W tym poradniku znajdują się poglądowe informacje o chorobie, jej prawdopodobnych przyczynach, prowadzonych badaniach, Riluteku; porady odnośnie opieki nad chorym, codziennego życia, fizjoterapii, wspomagania oddychania; omówione w nim zostały również kwestie prawne- renta, orzeczenia o niepełnosprawności, dodatek i zasiłek pielęgnacyjny itp.; rady co zrobić ze stresem, etapy godzenia się z chorobą i inne kwestie dotyczące psychologii, a także na końcu zestawy różnorodnych ćwiczeń oraz indeks przydatnych adresów np.: poradni, klinik.


Poradnik można ściągnąć tutaj Poradnik dla chorych na SLA/MND

 


Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem http://www.mnd.pl/?subaction=showfull&id=1220615628&archive=&start_from=&ucat=&
#292

Zakończyły się badania nad stosowaniem łączonej terapii litu i kwasu walproinowego w mysim modelu SLA.Artykuł dotyczy terapii która nie ma potwierdzonej skuteczności w leczeniu SLA!


Źródło: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem http://www.mnd.pl/?subaction=showfull&id=1218716705&archive=&start_from=&ucat=&
#293
Artykuły / Szkolenia w domu chorego
04 Sierpień 2008, 14:50:09

Stowarzyszenie Dignitas Dolentium sfinansuje i zorganizuje jedną wizytę szkoleniową pielęgniarki w domu chorego na SLA. 
Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem http://www.mnd.pl/?subaction=showfull&id=1217854209&archive=&start_from=&ucat=&
#294
Artykuły / Komórki macierzyste
01 Sierpień 2008, 16:05:10
&nbsp;  <P style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">W dzisiejszym wyd?aniu G?azety Wyborczej zn?ajduje się ?artykuł poświęcony nowej metodzie pozyskiw?ani?a komórek m?acierzystych, któr?a pomoże n?aukowcom pozn?ać mech?anizmy SL?A, ?a być może zost?anie on?a wykorzyst?an?a w leczeniu<FONT face="Times New Roman, serif">.</FONT> Artykuł znajduje się tutaj....<A href="http://wyborcza.pl/1,75476,5543103,Nerwy_jak_nowe.html" target=_self>Nerwy_jak_nowe</A></P> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0cm" align=center><IMG alt="" src="http://www.mnd.pl/news/data/upimages/dreamstime_2829004_(WinCE).jpg" align=none border=0><BR></P>

Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem http://www.mnd.pl/?subaction=showfull&id=1217599510&archive=&start_from=&ucat=&;
#295
Artykuły / Biofeedback
29 Lipiec 2008, 14:49:45
   

Gazeta Wyborcza przeprowadziła wywiad z prof. Niels Birbaumer na temat komunikacji z sparaliżowanymi chorymi na SLA za pomocą metody zwanej Biofeedback. Artykuł znajduje się tutaj....wyborcza.pl


W artykule błędnie sugeruje się iż większość chorych na SLA doświadcza syndromu zamknięcia. W rzeczywistości niewielu chorych na SLA korzysta z inwazyjnej wentylacji oddechowej, która przedłuża życie chorego na tyle aby mogło dojść do całkowitego paraliżu. Zdecydowana większość chorych na SLA nie boryka się z problemem syndromu zamknięcia! *

* End-of-life care and decision making in ALS/MND: A crosscultural study Oliver D, Campbell C, Sloan R, Sykes N,Tallon C, Webb S, Albert S The 18th International Symposium on ALS/MND


Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem http://www.mnd.pl/?subaction=showfull&id=1217335785&archive=&start_from=&ucat=&
#296
   

Japońscy naukowcy opublikowali wyniki przedklinicznych badań na modelu mysim SLA (SOD-1G93A) z użyciem substancji zwanej TTM (Ammonium tetrathiomolybdate) . Są one pozytywne i obiecujące.


Substancja opisana w tym artykule nie ma potwierdzonego działania na ludziach w leczeniu SLA! Artykuł dotyczy jedynie wstępnych badań na zwierzętach!


Źródło: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem http://www.mnd.pl/?subaction=showfull&id=1216921530&archive=&start_from=&ucat=&