Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Wiadomości - Babcia

1
Moja historia / Odp: SLA-moja kłoda pod nogi
20 Listopad 2020, 20:20:43
Mierzu gdy czytam twoją historię to tak jakbym czytała swoją.Ja taką diagnozę usłyszałam 13 lat temu.Mialam takie same objawy i diagnoza.Pozdrawiam
2
Ogólny / Odp: CIDP VS SLA
19 Listopad 2020, 11:26:05
A to moje trzecie.zapisy z mięśn, naramiennego, międzykostnego, prostego uda o typie neurogennym, przewlekłym zaznaczone cechy reinerwacji, potencjały olbrzymie.W spoczynku w badanych mięśniach i na końcu języka obserwowano ciągi fibrylacji,fascykulacje.Szybkosci przewodzenia we włóknach ruchowych nerwu posrodkowego i łokciowego prawego na przedramieniu i ramieniu w granicach normy.Latencje końcowe i amplitudy PW w granicach normy.Szybkosci przewodzenia we włóknach czuciowych nerwu posrodkowego prawego i łokciowego prawego w granicach normy.Latencje i amplitudy PW w granicach normy.Latencja fali F dla nerwu posrodkowego i łokciowego w granicach normy.Calosc przemawia za uszkodzeniem na poziomie pnia mózgu, rogów przednich rdzenia kręgowego na poziomie C5-C6,C8-Th1.Neurologicznie spełnia kryteria Sla  dołączam jeszcze wyniki badania genetycznego, prawidłowy wynik badania przemawia przeciwko rozpoznaniu u pacjenta rdzeniowego zaniku mięśni spowodowanego mutacjami genu SMN1.Nie można wykluczyć stanu bezobjawowego nosicielstwa mutacji patogennej niewykrywalnej za pomocą tego testu
3
Ogólny / Odp: CIDP VS SLA
19 Listopad 2020, 10:48:36
A to moje drugie badanie EMG przewodnictwo we włóknach czuciowych nerwu strzałkowego i posrodkowego prawego oraz lydkowego lewego prawidłowe.Zapisy EMG z wszystkich badanych mięśni wykazują cechy przewlekłego uszkodzenia neurogennego,zarejestrowano objawy odnerwienia i reinerwacji, występują dość liczne potencjały olbrzymie.Elektrofizjologiczne wykonane badanie sugeruje chorobę neuronu ruchowego
4
Ogólny / Odp: CIDP VS SLA
19 Listopad 2020, 10:29:17
Mój wynik badaniaEMG świadczy o uszkodzeniu komórek ruchowych rogów przednich rdzenia kręgowego i ich aksonów na poziomie C5-C6.Uogolnione uszkodzenie obwodowego neuronu ruchowego o typie trudnym do ustalenia z uwagi na zaawansowanie procesu.Badanie włókien do mięśnia odwodziciela palucha lewego nie wykazało bloku przewodzenia.Amplituda potencjałów z pozostałych, stymulowanych włókien ruchowych zbyt niska do orzekania o ewentualnym bloku przewodzenia