Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - fizjomed2022

#1
Świadczenia z zakresu rehabilitacja Bielsko są zarówno stacjonarne, jak i ambulatoryjne w pełnym wymiarze godzin i zwykle trwają trzy tygodnie . W razie potrzeby można je skrócić lub wydłużyć.Podczas rehabilitacji zostaniesz zbadany i wyczerpująco poinformowany o swojej chorobie lub niepełnosprawności. Wspólnie z zespołem rehabilitacyjnym określasz swoje cele terapeutyczne, które mają zostać osiągnięte poprzez różne działania na miejscu. W rehabilitacji uczy się również strategii radzenia sobie, aby po rehabilitacji móc radzić sobie z chorobą lub upośledzeniem w życiu codziennym i by móc sprostać problemom zawodowym.