Grupa modlitewna

Zaczęty przez teresa, 12 Wrzesień 2008, 12:53:03

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Gabriel

Witam, chorzy, polecam książki, często wracam do nich.

O.Józef Witko OFM  "Oto Uzdrowię Ciebie"
http://www.esprit.com.pl/179/Oto-uzdrowie-ciebie.html
i
Norman V. Peale "Moc Pozytywnego Myślenia"
http://www.studioemka.com.pl/index.php?page=p&id=33
PANIE
podtrzymuj moje życie
gdy upadam
gdy siły brak
a lęk spowija moje serce

Gabriel

Dzisiaj Światowy Dzień Chorego.
                                                         Modlitwa za chorego
                Odmówić trzy razy Chwała Ojcu...                                                         
O mój Boże, oto przed Tobą ten chory.
Przyszedł Cię prosić o to, czego pragnie i o to, co uważa za najważniejsze dla siebie.
Ty, o mój Boże, wprowadź w jego serce te  słowa:
,,Najważniejsze jest zdrowie duszy!"
Panie, niech się w nim wypełni cała Twoja wola:
jeśli chcesz, by wyzdrowiał, by zostało mu dane zdrowie.
Jeśli jednak inna jest Twoja wola, niech dalej niesie swój krzyż.
Proszę Cię także za nas, którzy się za nim wstawiamy:
oczyść nasze serca, abyśmy byli godni przekazać Twoje święte miłosierdzie.
Strzeż go i ulżyj mu w cierpieniu, niech się w nim wypełni Twoja święta wola,
niech przez niego zostanie objawione Twoje święte imię.
Pomóż mu odważnie dźwigać krzyż.     
                                               Amen
]Modlitwa do Matki Bożej z Lourdes
Módlmy się. Niepokalana Dziewico z Lourdes,
gromadzimy się dzisiaj u Twoich stóp, aby oddać Ci cześć.
Przyjmij nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy jako Matce Pana naszego,
Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić tak, jak sławił Cię archanioł Gabriel
i jak sławi Cię Kościół przez wieki. Pełni ufności przychodzimy do Ciebie również po to,
aby w Twoje niepokalane ręce złożyć nasze błagania wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz codzienny trud, nasze radości i nasze nędze. Wstawiaj się za nami do Boga, bo potrzebujemy Jego światła,
potrzebna nam moc i miłosierdzie, ponieważ jesteśmy słabi i upadamy,
potrzebna nam jego łaska, abyśmy mogli żyć według Jego przykazań.
                                                                                                Amen.
Modlitwa chorego
Jezu, Miłosierny Samarytaninie ludzkości, wspieraj swoją łaską wszystkich cierpiących
w domach, szpitalach, hospicjach, domach opieki.
Umacniaj chorych, starszych, samotnych i opuszczonych, skazanych na bezsilność,
żyjących w leku i niepewności o przyszłość. Bądź z umierającymi.
Spraw, aby nikt nie zmarnował łaski cierpienia duchowego i fizycznego;
by Twoja męka nie była dla nikogo daremna.
Otwieraj nasze serca na potrzeby bliźnich i ucz nas wypełniać wolę Bożą
poprzez cierpliwe dźwiganie codziennego krzyża.
                                                                                                                     Amen.
".... W spotkaniu z Nim mogą rzeczywiście doświadczyć, że kto wierzy,
nigdy nie jest sam! Bóg bowiem w swoim Synu nie zostawia nas samych
z naszymi niepokojami i cierpieniami, ale jest z nami,
pomaga nam je znosić i pragnie uzdrowić do głębi nasze serce".
                                                     Benedykt XVI Orędzie na światowy dzień chorego 11.02.2012
PANIE
podtrzymuj moje życie
gdy upadam
gdy siły brak
a lęk spowija moje serce

RILU

Trzeba żyć tak aby każdy dzień  był piękny.

ANNAcórkaDANUTY

mamuniu, coraz bardziej boli i tęskno  :(

ANNAcórkaDANUTY

Modlitwa
Boże, Ty spośród wszystkich aniołów wybrałeś Archanioła Gabriela na zwiastuna tajemnicy Twojego Wcielenia,
spraw łaskawie, abyśmy wspominając jego imię na Ziemi, doznali jego opieki z Nieba.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
mamuniu, coraz bardziej boli i tęskno  :(

Gabriel

Dziś Wielki Czwartek
Sław języku tajemnicę
Od jutra zapraszam do wspólnej modlitwy
Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Dołączmy, modlitwę za chorych
Boże, proszę Cię za naszych chorych w rodzinie, za przyjaciół i znajomych.
Spójrz na cierpienia ich ciała i duszy, i okaż im miłosierdzie.
Spraw by doznali potęgi Twojej dobroci i w zdrowiu,
i radości mogli wrócić do normalnego życia.
Póki jednak chorują, wzmocnij w nich głęboką ufność wobec
Twych ojcowskich zamierzeń i pomóż im poddać się twojej woli.
Nam, ich bliskim i znajomym, pomóż otoczyć ich serdeczną opieką i zrozumieniem.
Panie Jezu, który za życia tak chętnie spełniałeś prośby o uzdrowienie,
i my polecamy Ci naszych chorych.
Maryjo, uzdrowienie chorych, weź ich w matczyną swą opiekę.
Amen.
PANIE
podtrzymuj moje życie
gdy upadam
gdy siły brak
a lęk spowija moje serce

Gabriel

Dźwiganie krzyża   
(..) Bóg nie pragnie, byśmy cierpieli, ponieważ stworzył świat zdrowym, dobrym i rozwijającym się. Dał roślinom właściwości wspomagające ich rozwój. Podarował też człowiekowi zdolności rozwijania nauk medycznych w walce z chorobami i cierpieniem. Niestety ludzkie możliwości leczenia są bardzo ograniczone. W codziennym życiu człowieka cierpienia nie ubyło. Zdarzają się momenty podnoszące nas na duchu, dające radość i nadzieję – są to najczęściej sytuacje, w których czujemy się kochani. Miłość jest więc tą właściwą drogą do szczęśliwego życia.
  Dać komuś miłość to dać szczęście; ale nie miłość jedynie emocjonalną. Matka Najświętsza towarzysząca Synowi w Jego męce jest wzorem miłości pocieszającej, wytrwałej i wiernej. Dać miłość to być w trudnych chwilach z osoba kochaną. Nie zostawiać jej, lecz nieść razem z nią krzyż. Co jest krzyżem? Wszystko, co sprawia cierpienie duchowe, psychiczne lub fizyczne: samotność, krzywda, niesprawiedliwość, niewdzięczność, oskarżenia, poczucie oddalenia od Boga, pamięć o własnej słabości, choroby, problemy w rodzinie, własne grzechy, a także nałogi.
   Dźwigać krzyż to najpierw uświadomić sobie: to nie jest pomyłka, to jest właśnie moja droga, mam nią iść, jest mi trudno, ale to ma sens. Maryja na pewno rozumiała głęboki, zbawczy oraz mesjański sens cierpienia swojego Syna. Ona również niosła krzyż – posłuszeństwa, wierności, bycia służebnicą w planach Bożych, rezygnacji z własnych zamysłów. Jej krzyżem było ciągłe ofiarowanie i wyrzekanie się siebie i swojej woli.
   Maryjo, proszę Cię, pomóż mi patrzeć na Twojego Syna w drodze na Golgotę i pamiętać, ,,że miłość wszystko znosi, wszystko przetrzyma". Dla tej miłości chcę żyć.
                                                                                     O. Łukasz Przybyło CMF
Patrząc na mękę Jezusa, widzimy jakby w zwierciadle cierpienia ludzkości i nasze doświadczenia osobiste. Chrystus chociaż był bez grzechu, wziął na siebie to, czego człowiek nie mógł udźwignąć: niesprawiedliwość, zło, grzech, nienawiść, cierpienie i na koniec śmierć. W Chrystusie, poniżonym i cierpiącym Synu człowieczym, Bóg miłuje wszystkich, wszystkim przebacza i nadaje ostateczny sens ludzkiemu życiu.
                                                                          Z Homilii Jana Pawła II   1999
Wszyscy dźwigamy brzemię historycznych win, wszyscy popełniamy błędy. ,,Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy" (1J 1,8). Gdziekolwiek zaistniała krzywda, niezależnie po której stronie, należy ją przezwyciężyć przez uznanie własnej winy przed Bogiem i przebaczenie.
                                                                              Jan Paweł II  1991
Odszedł Pasterz od nas
PANIE
podtrzymuj moje życie
gdy upadam
gdy siły brak
a lęk spowija moje serce

Gabriel


Dzisiaj 9 dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Jutro Niedziela Miłosierdzia Bożego.
W  TVP 1 o godz.10:00, będzie transmisja Mszy Z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.
W pozostałe niedziele o godz. 07:00

Modlitwa chorego
Boże mój, nie wiem co mnie. dzisiaj czeka.
Tylko tyle wiem, że nie zdarzy się nic, czego byś Ty pierwej nie przewidział,
nie dopuścił i nie rozkazał od wieków:
To jedno uspakaja mnie w duszy.
Uwielbiam Boże Twoje odwieczne i niedościgłe wyroki.
Skłaniam czoło moje z największą pokorą przed Tobą i uwielbiam miłość i dobroć Twoją. Wszystko przyjmuję z Twej ręki.
Ze wszystkiego pragnę złożyć Ci ofiarę łącząc ją z ofiarą Chrystusa Zbawiciela mojego.
Proszę Cię tylko w imię Jego męki i przez Jego nieskończone zasługi o cierpliwość
i męstwo w chorobie oraz pomoc w trudnościach moich.
Maryjo, Matko moja wspieraj mnie swoją modlitwą i miej mnie w swej opiece.
                                                                                                                     Amen.
Matko Boża z Lourdes - módl się za nami
Uzdrowienie chorych - módl się za nami
Pocieszycielko strapionych - módl się za nami
Ojcze nasz ... , Zdrowaś Maryjo ...  Chwala Ojcu .

  Litania do Matki Bożej, Uzdrowienia chorych.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo - módl się za nami,
Matko Boża z Lourdes - módl się za nami,
Matko pod krzyżem stojąca - módl się za nami,
Matko miłosierna - módl się za nami,
Niebieska Lekarko dusz naszych - módl się za nami,
Uzdrowienie chorych - módl się za nami,
Orędowniczko nasza u Syna - módl się za nami,
Pani łagodna i bardzo łaskawa - módl się za nami,
Nadziejo chorych i strapionych - módl się za nami,
Męstwo cierpiących i prześladowanych - módl się za nami,
Pocieszycielko zasmuconych - módl się za nami,
Oparcie niewinnych i pokrzywdzonych - módl się za nami,
Ostojo cichych i pokornych - módl się za nami,
Opiekunko rodzin dotkniętych cierpieniem - módl się za nami,
Zwiastunko Bożego pokoju - módl się za nami,
Wspomożycielko uciekających się do Ciebie - módl się za nami,
Wzorze cierpliwości - módl się za nami,
Ratunku ginących grzeszników - módl się za nami,
Abyśmy wiernie Synowi Twemu służyli - przyczyń się za nami,
Abyśmy we wszystkim pełnili Jego świętą wolę - przyczyń się za nami,
Abyśmy grzechami ciężkimi Go nie zasmucali - przyczyń się za nami,
Abyśmy cierpienia nasze przyjmowali z pokorą - przyczyń się za nami,
Abyśmy w rozpacz nie popadli - przyczyń się za nami,
Abyśmy chorym z miłością służyli - przyczyń się za nami, 
Abyśmy w chorobie ducha nie tracili - przyczyń się za nami,
Abyśmy od niebezpieczeństw duszy i ciała  zostali zachowani - przyczyń się za nami,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko - abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się   Boże, Ty okazujesz nam nieskończone miłosierdzie swoje poprzez znaki i cuda, dokonane przez wstawiennictwo naszej Matki Niebieskiej Lekarki. Pokornie Cię prosimy, abyśmy za Jej przyczyną cieszyli się ła-ską zdrowia duszy i ciała oraz osiągnęli chwalę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
       
Prosimy Cię, Maryjo, kieruj nasze oczy ku niebu, ku temu, co nas czeka;
umacniaj naszą nadzieję na życie blisko Ojca Niebieskiego.

Być bliżej Ciebie chcę..mpg
PANIE
podtrzymuj moje życie
gdy upadam
gdy siły brak
a lęk spowija moje serce

Gabriel

Zesłanie Ducha Świętego.

         Duchu  Święty,  Mocy  ufających  Tobie,                                         
przyjdź  i  wypełnij  nasze  serca  ogniem  Twojej  miłości
   
Duchu  Święty,  Duchu  mojej  duszy...
We wnętrzu mojego serca odżywają ciągle lęki i obawy.
Stale boję się odrzucenia. Brak mi akceptacji.
Zabierz to, co mnie obciąża i niepokoi. Wierzę, że możesz mnie uzdrowić.
Uczyń to, przychodząc do mnie ze swoją łaską i umocnieniem.
Duchu  Święty,  Duchu  mojej  duszy...
Umocnij moje wnętrze i przypominaj mi,
że Bóg mnie nieskończenie kocha i zawsze akceptuje.
To Bóg napełnia mnie prawdziwą miłością,
która podnosi z największych upadków.
On leczy moje lęki, obawy, odrzucenie oraz inne rany duszy.
Napełniaj mnie, Duchu Święty, męstwem i odwagą.
Wlewaj w moją duszę nadzieję.    Amen

,,Duchu Święty, zabierz, co uważasz:
daj co chcesz; wszystko jest Twoje'.


Trzeba czasu samotności i milczenia, aby rozświetliło się nam w głowach, by ożyły serca, spadły łuski z oczu, znikło zaczadzenie, by stało się to wskutek tchnienia  Ducha. Ale trzeba wpierw zatęsknić za mądrością i rozumem za radą i męstwem, za  wiedzą  wiary. I wytęsknić na modlitwie,   jak  Ty,  Świątynio   Ducha   Świętego.
                                                                                                                      Br.  Tadeusz  Ruciński
,,Panie, wyprowadź mnie mocą swego Ducha,
bo sam jestem za słaby!".

O ukochany Boże, Duchu Święty, Duchu Miłości, obdarz nas Twoimi Darami i Łaskami, i daj nam tyle siły, abyśmy mogli krzyż dźwigać z radością,  tak jak tego pouczasz wszystkich ludzi poprzez Przykład i Słowo Pana  naszego  Jezusa  Chrystusa 
i  Świętych  Kościoła.  – Amen.
,,Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
    I odnowi oblicze ziemi.
    Tej Ziemi!"

Przyjdż Duchu Święty ja pragnę

  Hymn do Ducha Świętego - AGT & Chór z Tropia | Do Ciebie Wołam CzłowiekuPANIE
podtrzymuj moje życie
gdy upadam
gdy siły brak
a lęk spowija moje serce

mariam

Gabrielu wszystkie Twoje wpisy są balsamem dla mojej duszy.Z całego serca dziękuję.

anula680

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, R: zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

W. Jezu cichy i pokornego serca.
K. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć. Do Serca Twojego racz nas przytulić. W Twym Sercu na wieki racz nas zachować. Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!
Nigdy nie czekaj do jutra, by powiedzieć komuś, że go kochasz. Uczyń to dzisiaj. Nie myśl: "Moja mama, moje dzieci, moja żona lub mąż doskonale o tym wiedzą". Miłość to życie. Istnieje kraina umarłych i kraina żywych. Tym, co je różni, jest miłość.


Bruno Ferrero

ANNAcórkaDANUTY

Głos Ojca Pio
Istnieją radości tak wzniosłe i cierpienia tak głębokie, że słowo nigdy ich nie wyrazi. Cisza jest ostatnim wyrażeniem duszy, tak w niewypowiedzianej radości, jak i w największej udręce. - Ojciec Pio
mamuniu, coraz bardziej boli i tęskno  :(

Gabriel

                        ,,O Jezu, oddaję się Tobie, troszcz się Ty".
Don Dolindo Ruotolo, neapolitański kapłan, który zmarł w opinii świętości, spisał niżej przedstawioną, a otrzymaną od Pana Jezusa naukę o oddaniu się Panu Bogu.
Akt oddania się Panu Jezusowi wg Don Dolindo
http://www.p-w-n.de/Troszcz%20sie%20Ty%20druk.htm
PANIE
podtrzymuj moje życie
gdy upadam
gdy siły brak
a lęk spowija moje serce

Regina

Proponuję_by_objąć_modlitwą_wszystkich_tych_którzy_pracują_nad_lekiem_na_SLA.Niech_Duch_Święty_wskaże_im_drogę_a_święta_Rita_nas_wspomoże.
Modlitwa_do_świętej_Rity
O_święta_Rito,nasza_patronko_także_w_sprawach_niemożliwych,opiekunko_w_sprawach_beznadziejnych_proszę,aby_Bóg_uwolnił_mnie_z_obecnego_mojego_utrapienia_i_oddalił_lęk,który_dręczy_moje_serce.
Przez_udręki_których_sama_tak_często_doświadczałaś,miej-dla_mnie,twojej_czcicielki_,współczucie,która_z_ufnością_prosi_o_Twoje_wstawiennictwo_u_Bożego_Serca_naszego_Jezusa_Ukrzyżowanego.O_święta_Rita,kieruj_moimi_intencjami_w_tych_moich_pokornych_modlitwach_i_gorących_pragnieniach.Naprawiając_przeszłe_grzeszne_życie_moje_i_po_otrzymaniu_odpuszczenia_wszystkich_grzechów_moich,mam_wielką_nadzieję_że_kiedyś_w_niebie_będę_cieszyć_sie_Bogiem_razem_z_Tobą_przez_całą_wieczność.Amen.
Świeta_Rito,patronko_w_sprawach_beznadziejnych_módl_się_za_nami.
Święta_Rito,patronko_w_sprawach_niemożliwych_przyczyń_się_za_nami.
3x_Ojcze_nasz...,Zdrowaś,Maryjo...,Chwała_Ojcu...

Gabriel


       - Och takie wpisy i podobne, ile wiary, nadziei, miłości:       
                                                Tęsknota za miłością, jest już miłością.
      Teresa (23 listopad 2011). Wraca ciągle dręczące nas pytanie "czy uszanować wolę chorego, który nie chce żyć z respiratorem i PEG?" Chorzy często podejmują decyzję o śmierci pod wpływem zmęczenia chorobą, ale wielu z nich, nie mając wpływu na działania lekarzy, po podłączeniu do aparatury cieszy się życiem.
     magda83 (23 listopad 2011). Z ta wolą chorego to jest różnie. Przed tą cała sytuację która nas spotkała ostatnio tata był bardzo zrezygnowany, wydawało się że już nie chce żyć. O PEG-u nie chciał słyszeć, o tracheostomii tym bardziej. W obliczu śmierci decyzję o jego życiu podjęto za niego. I na tą chwilę widać że on się cieszy że żyje. A my cieszymy się jeszcze bardziej z tego że nie jest zrezygnowany. I wierzę że będzie dobrze
     Kate (23 listopad 2011). Moja mama jest już prawie 2,5 roku po tracheostomii i prawie 4 lata po PEG-u , nie żałujemy ani jednego dnia i myślę, że ona też. Dużo w tym czasie wydarzyło się w rodzinie i ona w tym uczestniczyła z pełną świadomością - ciesząc się z nami. Nigdy bym sobie nie darowała będąc w tym miejscu gdyby stało się 2,5 roku temu inaczej.
    elunia (11 luty 2011). Żyję z pegiem i respiratorem szósty rok, apeluje teraz do ludzi bez  tych urządzeń. Załóżcie sobie, gdy oddech wysiada. Piszę jeszcze na dodatek głową, mam myszkę w postaci kropki na czole, na przeciwko stoi laptop, który odbiera sygnały z myszki. Namówiła do tych trzech rzeczy córka i mąż. Życie jest niepowtarzalne. Wcale nie myślę na razie umierać, mam przez Internet połączenie z całym światem. Gdy coś mnie boli biorę tabletkę, gdy jest smutno- zapłaczę, gdy wesoło, uśmiechnę się. Życie ma się jedno, pozdrawiam.        Ela
     Ankaj (19 Maj 2011). Moja mamusia odeszła 12 sierpnia 2010 ...a z nią i ja...Moje życie nigdy już nie będzie takie same...nigdy nie będę mogła już powiedzieć że jestem szczęśliwa bo nigdy nie będę ...bez niej to po prostu niemożliwe...to co przeżyłyśmy już na zawsze nas zmieni i wiedzą to ci którzy przez to przechodzą ...czas nie leczy ran i bólu...on tylko przyzwyczaja nas do niego ...od śmierci mamy nie mogę wziąć pełnego oddechu...jakby mi zgniotło klatkę ...tak boli...myślę że pękło mi serce .....za każdym razem gdy się zakrztuszę ...czuje jej cierpienie....tak jak napisałaś mam i ja więcej czasu dla dzieci ....ale co ja bym dała żeby padać na twarz ze zmęczenia byle móc ją podnieść a przy tym pocałować jak to robiłam....by podać jej picie , nakarmić ....czuje jej ciepło ...jej zapach....

          "Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Gal 5,16.22.25).
                        ,,Pod koniec życia z miłości tylko rozliczani będziemy"
          - Nie wiem czemu mnie ta choroba złapała? Może coś gorszego by mnie spotkało.
Tyle katastrof, wypadków, zatonięć, dzieci w szpitalach w hospicjach i wiele innych nieszczęść. A gdyby ktoś zachorował - na to, kogo mocno kocham? Ach, często to sobie powtarzam: ,,Każdego dnia i pod każdym względem czuję się coraz lepiej", ,,Dzięki Ci, Jezu za to, co uczynisz we mnie. Dzięki za przygarnięcie mnie w ramiona i wyproszenie innej łaski Bożej". Dzięki za każdy dzień Miłosierdzia.
                                ,,To Wiara prowadzi nas do celu".
Pismo święte poucza: "Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,26-27).
          ,,Radość serca wychodzi na zdrowie, a przygnębiony duch wysusza kości".
                                                                                        Księga Przysłów 17,22
                ,,Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni do drugich,
                                  bo miłość zakrywa wiele grzechów.
                     Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania. "

                                                                                                        św. Piotr
     - Modlę się często, właściwie codziennie, za nas chorych i opiekunów.
             Chryste, jedyny nasz Pośredniku!. Jesteś nam koniecznie potrzebny Ty, który poznałeś nasze bóle, aby  pozwolić nam odnaleźć sens cierpienia i nadać mu wartość zadośćuczynienia i odkupienia.
Dziewico Najświętsza!. Skieruj pełne dobroci spojrzenie na cierpiących. Ulituj się nad tymi, których kochamy.
Ulituj się nad tymi, którzy nas kochają. Daj wszystkim nadzieję.

              Modlitwa błagalna do Najświętszego
               .....................' Serca Jezusa
     św. Małgorzaty Marii Alacoque

.....W poczuciu nędzy mojej rzucam się do stóp Twoich,
o Boskie Serce, aby Ci złożyć hołd miłości,
chwały i uwielbienia, na jaki mnie tylko stać.
Pragnę wszystkie doczesne i duchowe moje potrzeby
oraz nędzę, słabość, małostkowość moją
i wszelkie rany duszy mojej przedstawić Tobie,
najlepszemu memu Przyjacielowi, błagając,
aby się na ten widok wzruszyło Serce Twoje
i miłosierdzie Twoje przybyło mi z pomocą.
O Serce miłości pełne, w Tobie pokładam
całą moją nadzieję, więc ratuj mnie!
Błagam Cię, udziel mnie i tym wszystkim,
których zbawienie narażone jest na niebezpieczeństwo,
łaski wytrwania w Twojej miłości.
O Boskie Serce, nie daj mi zginąć w przepaści grzechów moich!
Jeżeli Cię wiecznie kochać będę,
rozporządzaj mną i we mnie według upodobania Twego!
Wołam ku Tobie, jako ku jedynej mojej Ucieczce,
we wszystkich dolegliwościach moich,
z których najgorszą jest grzech.
Zniszcz go we mnie i daruj wszystkie dotychczasowe moje winy,
za które z całego serca żałuję.
O Serce miłości najgodniejsze,
pozwól, aby wszyscy krewni i przyjaciele moi,
wszyscy, którzy się mojej modlitwie polecili,
wszyscy, za których pragnę i powinienem się modlić,
poznali Twoją moc i potęgę!
Dopomóż im we wszystkich ich potrzebach!
O serce pełne miłosierdzia, skrusz serca zatwardziałe,
pociesz biedne dusze w czyśćcu cierpiące,
bądź najpewniejszą ucieczką konających,
pociechą strapionych!
Bądź wreszcie, o Serce najmiłościwsze,
i wszystkim dla mnie:
bądź mi przede wszystkim ucieczką w chwili śmierci
i przyjmij duszę moją na łono miłosierdzia swego.
                                                                       Amen
PANIE
podtrzymuj moje życie
gdy upadam
gdy siły brak
a lęk spowija moje serce

Gabriel


Róży bez kolców, człowieka bez zła, miłości bez bólu - nie znajdziesz.

Cierpienie, ból, zmartwienia i rozczarowania tworzą życie, które może być bardzo sensowne. Jednakże z tej racji nie mamy wysławiać cierpienia dla niego samego albo szukać go czy to dla siebie samych, czy dla innych. Bóg pragnie, abyśmy robili wszystko, aby zmniejszyć cierpienie świata. Pragnie, byśmy czynnie współdziałali w łagodzeniu wszelkiej biedy.
To Bóg stwarza lekarzy i psychologów, aby polepszyć ludzkie warunki życia. To Jego Duch nakłania człowieka do wyciągnięcia pomocnej ręki do drugiego człowieka, do cierpliwego słuchania trosk innych ludzi, do przyodziewania nagich i karmienia głodnych.
Im bardziej starasz się uśmierzyć i zmniejszyć wszelkie cierpienie, istniejące na świecie, tym bardziej jednoczysz się z Bogiem. On przecież przyszedł na świat jako lekarz. Pragnie uleczyć nasze choroby i opatrzyć nasze rany.
Dotyczy to także cierpienia, które dotyka ciebie samego. Kiedy chorujesz, to twoim pierwszym obowiązkiem jest wykorzystać wszelkie stosowne środki lecznicze, aby powrócić do zdrowia. To oczywiste i chyba mało kto temu zaprzeczy. Niepowodzenie, choroba czy śmierć, będące następstwem zaniedbania i braku troski, nie mogą być w dosłownym znaczeniu uważane za Bożą wolę.
Jednak pośrodku naszej walki z cierpieniem powinniśmy zachować gotowość, aby ostatecznie zaakceptować trudności i przejść przez nie, gdyby miało się okazać, że nie można ich wyeliminować. Choroba, starość i śmierć to cierpienie, którego nikt z nas uniknąć nie zdoła. Jakkolwiek byśmy usiłowali zwalczać cierpienie, to i tak na koniec musimy się przed nią ugiąć. Oto moment oczekiwania na ostateczne uwolnieni od cierpienia, które może dać tylko niebo.
                                                                 Wilfrid Stinissen OCD  ,,Dziś jest dzień Pański"

  ,,Łzy nie są oznaka słabości, lecz dowodem, że nasze serce nie wyschło..."

(..)  Ach żyć miłością – to w naczyniu kruchym
Trzymać ukryty skarb nieba całego,
Ja nie anielskim jestem przecież duchem –
Żyję w powłoce ciała śmiertelnego,
Ty widzisz, Panie, upadam co chwila,
Lecz Ty się moją nie zrażasz słabością,
Twa dłoń mię dźwiga, twarz ku mnie się schyla,
                 Żyję miłością!
                                            Święta Teresa od Dzieciątka Jezus
Przyjmij nas, o Serce Najświętsze
                                        św. Józef Sebastian Pelczar
Pomnij, o Boskie Serce Jezusa, na to wszystko, coś uczyniło, aby zbawić nasze dusze,
i nie pozwól, żeby one zginęły.
Pomnij na wieczną i nieskończoną miłość, jaką masz dla nich.
Nie odrzucaj tych dusz, które przychodzą do Ciebie,
upadając pod ciężarem swej nędzy i przyciśnięte cierpieniem.
Ulituj się nad naszą nędzą, ulituj się nad nami wśród niebezpieczeństw,
jakie nam grożą ze wszystkich stron. Ulituj się nad nami, jęczącymi
i wzdychającymi wśród cierpień życia codziennego.
Pełni ufności i miłości przychodzimy do Twego Serca,
jako do Serca najlepszego z Ojców, najczulszego
i najbardziej współczującego Przyjaciela.
Przyjmij nas, o Serce Najświętsze,
w swym nieskończonym dla nas miłosierdziu.
Daj nam odczuć skutki Twego współczucia i Twojej miłości.
Okaż się naszym Wspomożycielem, naszym Pośrednikiem wobec Ojca
i przez zasługi Twej Przenajdroższej Krwi użycz nam siły w niemocy,
pociechy w utrapieniach oraz łaski do miłowania Ciebie w czasie
i posiadania Cię w wieczności. Amen.

Maryjo, wstawiaj się o miłosierdzie dla nas i daj nam wytrwanie.
Rz 12, 9-16     Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem.
W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych.

"W życiu istnieje tylko jedno wielkie szczęście: kochać i być kochanym"
PANIE
podtrzymuj moje życie
gdy upadam
gdy siły brak
a lęk spowija moje serce

Gabriel


(Koh 3,1-11)  Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasądzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju. Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca.

Moja modlitwa
PANIE
podtrzymuj moje życie
gdy upadam
gdy siły brak
a lęk spowija moje serce

Gabriel

                   Dziś Święto świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela

DO  ŚWIĘTYCH  ANIOŁÓW

Wszechmogący, Wieczny Boże,  w Trójcy Świętej Jedyny!
   
     Zanim my, słudzy Twoi, zaczniemy błagać świętych Aniołów, upadamy przed Tobą na kolana i wielbimy Ciebie, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Bądź pochwalony i uwielbiony na wieki, a wszyscy Aniołowie i ludzie  przez  Ciebie  stworzeni  niech  Cię  adorują,  kochają  i  Tobie  służą, Święty,  Mocny,   Nieśmiertelny   Boże!.
   I Ty, Maryjo, Królowo wszystkich Aniołów, przyjmij łaskawie nasze błagania, które zanosimy do sług  Twoich i kieruj je do tronu Najwyższego, abyśmy doznali łaski, pomocy i ratunku, Ty, błagająca  Wszechmocy,  Ty,  pośredniczko   łask.   
                                                                                            Amen.
    Potężni i chwalebni Aniołowie, zostaliście nam dani przez Boga ku naszej obronie   i  pomocy,  błagamy  Was    W  imię  Boga  w  Trójcy  Jedynego: Wspomagajcie nas, wielcy, święci Bracia współsłudzy przed bogiem! Brońcie nas przed nami samymi; przed naszym własnym tchórzostwem;  naszym  egoizmem i chciwością; przed naszą żądzą sytości; dobrobytu i uznania. Wyzwólcie nas z więzów grzechu. Pomagajcie nam poznawać i uwielbiać  Boga; kochać Go i Jemu  służyć. Pomagajcie nam w walce  z mocami  ciemności, które nas podstępnie atakują  i dręczą. Upominajcie nas i ostrzegajcie; kierujcie nami i nigdy  nie pozwalajcie nam upaść, by całe nasze życie i postępowanie stawało się coraz  bardziej odblaskiem Maryi, Jej czystości, wielkości i miłości.
                                                                                                      -  Amen.
Św. Michale,

   bądź  przy  nas  ze  swoimi   Aniołami, - pomagaj  nam  i  módl   się  za  nami.
Św. Rafale,
      bądź  przy  nas  ze  swoimi   Aniołami, - pomagaj  nam  i  módl   się  za  nami. 
Św. Gabrielu,
       bądź  przy  nas  ze  swoimi   Aniołami, - pomagaj  nam  i  módl   się  za  nami.

Pozwól mi, Panie

PANIE
podtrzymuj moje życie
gdy upadam
gdy siły brak
a lęk spowija moje serce

RILU

#58
             Boże Nasz

Oświetl swoim uzdrawiającym  światłem chorych
daj im nadzieję życia...
Daj im radość cieszenia się z bycia
Wzmocnij w siebie wiarę..
przecież wierzymy i  wierzyć nie przestaniemy
doświadcz badaczy i władzę , aby zmienili swoje myślenie
człowiek nie wie , nie widzi ,że drugi człowiek umiera ?
Doświadczenie niech  będzie powodem naukowego natchnienia
odkryją lekarstwo , czeka na ciebie wielkie dziękczynienie Panie
Boże Nasz prosimy cię... zlituj się nad nami


Trzeba żyć tak aby każdy dzień  był piękny.

Gabriel

O Cierpliwe Znoszenie Przykrości

     O Jezu, Ty, który przyszedłeś na ten świat, aby dobrowolnie na nim cierpieć, udziel i mnie tej najwyższej cnoty, jaką jest cierpliwość w przeciwieństwach i ucz mnie Swoim przykładem  znosić cicho i spokojnie wszystko,  co  będzie  we  mnie  uderzać  i  przygniatać  swoim  ciężarem.
   O Panie mój, Ty byłeś Bogiem na ziemi, a z uległością służyłeś Swej Matce Najświętszej i przybranemu Ojcu, św. Józefowi.  Znosiłeś obecność złych i przewrotnych ludzi, cierpiałeś głód i dotkliwe pragnienie. Naucz i mnie ulegać chętnie woli Boga mojego, zwłaszcza wtedy, gdy będzie ona wymagać ode mnie rzeczy trudnych. Daj mi cierpliwość, gdy muszę przestawać z osobami o przykrym charakterze i złośliwym usposobieniu, gdy  odczuję  brak  potrzebnych  mi  rzeczy.
   Byłeś samą doskonałością, mój Boże, a cierpiałeś w milczeniu, gdy Cię lżono i spotwarzano. Naucz więc i mnie, jak uzbroić się w cierpliwość,  gdy będzie mnie kąsać złośliwa obmowa, gdy serce przytłoczy krzywda. Byłeś samą miłością, a cierpiałeś, gdy Cię zdradzono, opuszczono, gdy Cię pojono  goryczą  za  słowa  przebaczenia, gdy  Cię  włócznią  Serce  rozdarto.
   Daj i mnie w cichości przeżyć boleść duszy, gdy ukochani ludzie zawiodą i zapłacą niewdzięcznością za okazane im serce. O daj mi to, Boże, abym w każdej dotkliwej przykrości zwracał oczy ku Tobie i zapatrzony w Twe  życie, szedł  cicho i spokojnie z moim krzyżykiem ku Tobie. Wlej w moją duszę tę świętą pogodę, która by mnie  czyniła zawsze zrównoważonym, pełnym wesela i życzliwości dla innych, i była źródłem zadowolenia dla tych, z którymi przestaję. Naucz mnie zachowywać tę pogodę nawet  wtedy,  gdy  moje  własne  szczęście  nagle  się  schmurzy.
   Dopomóż mi tak przeżywać wszystkie cierpienia, abym przez bunty i rozgoryczenia nie podwajał ciężaru mego krzyża, abym z tego powodu nikomu nie zakłócał spokoju. Spraw, abym każdy ból tak umiał tłumić, byś tylko Ty jeden mógł zliczyć łzy moje, a  za  cierpliwość  wynagrodził  ukochanych moich szczęściem i radością tu na ziemi, w przyszłym zaś życiu pozwolił mi radować się z  Tobą.     -  Amen.

Boże, mam problem!
Boże, ja już nic nie mogę w tej sprawie zrobić!
Boże, ratuj mnie!
Boże, ratuj moja rodzinę!
Boże, tylko Ty możesz nam przyjść z konkretna pomocą!
Boże, tylko Ty możesz zaradzić temu nieszczęściu!


Maryjo, wstawiaj się o miłosierdzie dla nas i daj nam wytrwanie.

Moja czuła Matko(...) Tobie powierzam mój los(...) Nie pozostawiaj mnie sobie samej ale zawsze zajmuj się mną by mnie prowadzić jak małe bezwolne dziecko(...)
Jezus cierpiał za mnie
O mój Jezu konający na krzyżu czyż nie obiecywaliśmy że będziemy iść Twoją drogą która prowadzi do życia wiecznego? Czy moje grzeszne serce nie powinno obmywać się w zbawiennych strugach pokuty do czasu aż uznasz że wystarczająco wycierpiało? Czy to sprawiedliwe kiedy Ty cierpiałeś za moje grzechy nie było mnie przy Tobie w Ogrodzie Oliwnym? O hojny Boże Ty poniosłeś konsekwencje moich grzechów i nic nie zażądałeś w zamian. Wiem jednak że Twoja drogocenna krew stanie się bezwartościowa dla tego kto będzie unikał podjęcia cierpienia dla Ciebie, cierpienia które jest niezbędne dla zdobycia wiecznego szczęścia. Droga do ziemi obiecanej wiedzie tylko szlakiem wysuszonej pustyni. Jedynie ten kto ją odważnie pokona zdobędzie laur zbawienia.
                                                   sługa Boża Paulina Jaricot
-Bóg jest miłością, jego miłość wypełnia moją duszę.
-Bóg jest pokojem, jego pokój wypełnia mój umysł i ciało.
-Bóg jest doskonałym zdrowiem, jego zdrowie staje się teraz moim udziałem.
-Bóg jest radością, która jest moją radością i dzięki której czuję się wspaniale.

                   
,,Jestem wzmocniony i uzdrowiony przez moc Bożej miłości".[/b]

Zamiast...
PANIE
podtrzymuj moje życie
gdy upadam
gdy siły brak
a lęk spowija moje serce