Kampania „1% podatku” na rzecz Stowarzyszenia i indywidualnych chorych

16 stycznia 2014, 20:07

Jak będzie przebiegała zbiórka na indywidualnych chorych z SLA?

Do 30.04.2014 r. należy zawrzeć umowę ze Stowarzyszeniem. Jej wzór znajduje się w załączniku do tej wiadomości na forum: WZORY. Należy ją wydrukować, wypełnić i podpisać w dwóch egzemplarzach, które trzeba wysłać na nasz adres. Jeden z nich podpisany przez nas odeślemy. Zacznij zbierać już teraz 1% podatku, a umowę doślesz później! Nie trać cennego czasu!

– Namawiając ludzi do przekazania nam 1% podatku należy zaznaczyć, aby w zeznaniu podatkowym wskazywali jako cel szczegółowy imię i nazwisko chorego, któremu chcą pomóc.

Od 1.09 do 1.10.2014 r. chory, który podpisał umowę ma wysłać na nasz adres aktualne zaświadczenie lekarskie oraz kopię wypisu ze szpitala z rozpoznaniem.

Do 15.10.2014 r. Stowarzyszenie przekaże należne choremu pieniądze wraz ze szczegółowym rozliczeniem.

Gdy chory nie może podpisać się własnoręcznie należy postąpić zgodnie z Kodeksem Cywilnym*.

 

Chętnym prześlemy bezpłatnie nasze ulotki, prosimy jedynie o kontakt i orientacyjne określenie ile ktoś ich potrzebuje. Możemy przesłać projekty ulotek do druku we własnym zakresie! Dzięki temu grafik z drukarni będzie mógł dopisać imię i nazwisko chorego jako cel szczegółowy.

 

Zachęcamy i z góry dziękujemy za pomoc!

 

* Art. 79.

Osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca czytać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej bądź w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis, bądź też w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać.

Komentarze…

Kontakt

Dignitas Dolentium 
ul. Gorczańska 26
34-400 Nowy Targ
Polska

Wspomóż

Numer KRS: 0000287744
Numer konta:
76 1600 1198 1841 2902 7000 0001,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
61 1240 4432 1111 0000 4721 0358,
Bank PEKAO S.A.