Linki

Serwisy o SLA

Badania naukowe

  • www.als.net – Fundacja zajmująca się tylko i wyłącznie badaniami nad SLA
  • www.clinicaltrials.gov – Rządowa baza danych USA zawierająca informacje próbach klinicznych odbywających się w tym kraju
  • www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Streszczenia najnowszych artykułów naukowych dotyczących SLA zamieszczone w najpopularniejszej wyszukiwarce artykułów medycznych.

Serwisy przydatne chorym

Prawo

  • zip.nfz.gov.pl/GSL – Zintegrowany Informator Pacjenta, wyszukiwarka placówek medycznych, aptek, punktów zaopatrzenia oraz programów profilaktycznych
  • www.pfron.org.pl – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • niepelnosprawni.gov.pl – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  • www.pcpr.info – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • www.ngo.pl – Baza danych zawierająca informacje o organizacjach pozarządowych w tym na rzecz osób niepełnosprawnych

Zaopatrzenie w sprzęt medyczny

Fizjoterapia

Stowarzyszenia i fundacje

Serwisy dla chorych i ich rodzin

Inne

Kontakt

Dignitas Dolentium 
ul. Gorczańska 26
34-400 Nowy Targ
Polska

Wspomóż

Numer KRS: 0000287744
Numer konta:
76 1600 1198 1841 2902 7000 0001,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
61 1240 4432 1111 0000 4721 0358,
Bank PEKAO S.A.