Sprawozdania

Aktualny wypis KRS 2023 r.

Statut

Protokół kontroli wykorzystania środków 1% podatku


Sprawozdanie merytoryczne za 2022

Sprawozdania finansowe za 2022
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans i rachunek zysków i strat
Rachunek wyników
Informacje uzupełniające do bilansu


Sprawozdanie merytoryczne za 2021

Sprawozdania finansowe za 2021
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans i rachunek zysków i strat
Rachunek wyników
Informacje uzupełniające do bilansu


Sprawozdanie merytoryczne za 2020

Sprawozdania finansowe za 2020
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans i rachunek zysków i strat
Rachunek wyników
Informacje uzupełniające do bilansu


Sprawozdanie merytoryczne za 2019

Sprawozdania finansowe za 2019
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans i rachunek zysków i strat
Rachunek wyników
Informacje uzupełniające do bilansu


Sprawozdanie merytoryczne za 2018

Sprawozdania finansowe za 2018
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans i rachunek zysków i strat
Rachunek wyników
Informacje uzupełniające do bilansu


Sprawozdanie merytoryczne za 2017

Sprawozdania finansowe za 2017
Bilans i rachunek zysków i strat
Rachunek wyników
Informacje uzupełniające do bilansu


Sprawozdanie merytoryczne za 2016

Sprawozdania finansowe za 2016
Bilans i rachunek zysków i strat
Rachunek wyników
Informacje ogólne


Sprawozdanie merytoryczne za 2015

Sprawozdanie finansowe za 2015
Wprowadzenie do rozliczenia finansowego, wersja pdf
Bilans i rachunek zysków i strat, wersja pdf
Rachunek wyników, wersja pdf
Dodatkowe informacje i objaśnienia, wersja pdf


Sprawozdanie merytoryczne za 2014

Sprawozdanie finansowe za 2014
Wprowadzenie do rozliczenia finansowego, wersja pdf
Bilans i rachunek zysków i strat, wersja pdf
Rachunek wyników, wersja pdf
Dodatkowe informacje i objaśnienia, wersja pdf


Sprawozdanie merytoryczne za 2013

Sprawozdanie finansowe za 2013
Bilans i rachunek zysków i strat, wersja pdf
Rachunek wyników, wersja pdf
Informacja dodatkowa, wersja pdf


Sprawozdanie merytoryczne za 2012

Sprawozdanie finansowe za 2012
Bilans i rachunek zysków i strat, wersja pdf
Rachunek wyników, wersja pdf
Informacja dodatkowa, wersja pdf


Sprawozdanie merytoryczne za 2011

Sprawozdanie finansowe za 2011
Bilans i rachunek zysków i strat, wersja pdf
Rachunek wyników, wersja pdf
Informacja dodatkowa, wersja pdf


Sprawozdanie merytoryczne za 2010

Sprawozdanie finansowe za 2010
Bilans i rachunek zysków i strat, wersja xls (microsoft excel)
Informacja dodatkowa, wersja pdf


Sprawozdanie merytoryczne za 2009

Sprawozdanie finansowe za 2009
Bilans i rachunek zysków i strat, wersja xls (microsoft excel)
Informacja dodatkowa, wersja pdf


Kontakt

Dignitas Dolentium 
ul. Gorczańska 26
34-400 Nowy Targ
Polska

Wspomóż

Numer KRS: 0000287744
Numer konta:
76 1600 1198 1841 2902 7000 0001,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
61 1240 4432 1111 0000 4721 0358,
Bank PEKAO S.A.