Konferencja „NEUROLOGIA 2011” Warszawa

26 stycznia 2011, 17:48

Konferencja składała się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmowała tematyką opiekę neurologiczną w kontekście systemu ochrony zdrowia (osiągnięcia, problemy, kierunki rozwoju). Na drugiej – bardziej klinicznej już części, specjaliści omawiali najnowsze osiągnięcia nauki w zakresie diagnostyki, terapii i kierunków rozwoju leczenia niektórych chorób neurologicznych tj.: udaru mózgu, stwardnienia rozsianego, choroby Alzheimera, padaczki oraz choroby Parkinsona.

Ostatnia prezentacja tej części dotyczyła całej grupy chorób nerwowo-mięśniowych i przedstawił ją prof. Hubert Kwieciński – konsultant krajowy ds. neurologii. Niestety, ze względu na fakt, iż grupa tych chorób jest bardzo liczna, oraz ograniczeń czasowych konferencji, nie było możliwości przedstawienia wielu informacji o pojedynczych jednostkach chorobowych (w tym np. o SLA).

Warto jednak wspomnieć, iż profesor Kwieciński podjął temat chorób rzadkich (tzw. sierocych). Wiele chorób nerwowo-mięśniowych, w tym SLA, spełnia warunki, aby zaliczać je do chorób sierocych (tzn. zgodnie z prawem UE o częstości występowania mniejszej niż 5 przypadków na 10 000 osób). Mają one priorytetowe znaczenie w programach Unii Europejskiej dotyczących zdrowia i badań naukowych. Unijne przepisy prawne promują optymalną profilaktykę, diagnozowanie, rozwój terapii dla pacjentów dotkniętych rzadkimi chorobami. Niestety, Polska jest obecnie jednym z nielicznych krajów UE, które nie mają narodowego planu dotyczącego chorób rzadkich. Zgodnie z zaleceniami Rady UE – musimy go stworzyć i zacząć realizować do 2013 r.

 

Ewa Zwonik

Organizatorzy zapewniali, że na stronie internetowej pojawi się pełna telerelacja z konferencji z wszystkimi wstąpieniami prelegentów. Relacja będzie dostępna na stronie: http://www.infozdrowie.org/ . Program konferencji jest dostępny na stronie: neurologia_2011

Komentarze…

Kontakt

Dignitas Dolentium 
ul. Gorczańska 26
34-400 Nowy Targ
Polska

Wspomóż

Numer KRS: 0000287744
Numer konta:
76 1600 1198 1841 2902 7000 0001,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
61 1240 4432 1111 0000 4721 0358,
Bank PEKAO S.A.