WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024

24 maja 2024, 13:51

W dniu 9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wyborcy niepełnosprawni i seniorzy muszą pamiętać, że jeśli chcą skorzystać z przysługujących im uprawnień, muszą wcześniej dopełnić niezbędnych formalności. Zostało na to kilka najbliższych dni.

1. Transport do lokalu wyborczego
27 maja 2024 r. upływa termin zgłoszenia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego w gminie, w której nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy urzędu gminy. Do 7 czerwca 2024 r. można z kolei wycofać takie zgłoszenie.
Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 6 czerwca 2024 r. należy poinformować tych wyborców o godzinie transportu w dniu głosowania.

2. Głosowanie korespondencyjne
Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa 27 maja 2024 r.. Formalności tych można dopełnić w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującego komisarza wyborczego.

3. Głosowanie przez pełnomocnika
Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 31 maja 2024 r. Wniosek składa się w godzinach pracy urzędu gminy. Ewentualne oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa wyborca składa do 7 czerwca 2024 r. Po upływie tego terminu oświadczenie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, jednak pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

4. Zmiana miejsca głosowania
6 czerwca 2024 r. upływa termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o zmianę miejsca głosowania w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Należy pamiętać, że o dotrzymaniu terminu złożenia wskazanych wyżej wniosków i oświadczeń decyduje data ich otrzymania przez właściwy organ, a nie data stempla pocztowego.

Kontakt

Dignitas Dolentium 
ul. Gorczańska 26
34-400 Nowy Targ
Polska

Wspomóż

Numer KRS: 0000287744
Numer konta:
76 1600 1198 1841 2902 7000 0001,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
61 1240 4432 1111 0000 4721 0358,
Bank PEKAO S.A.