Zakończona wstępna część fazy drugiej badań nad Arimoclomolem.

6 października 2006, 14:16

Firma farmaceutyczna i biotechnologiczna CytRx ogłosiła wyniki fazy IIa badań nad Arimoclomolem. O tym leku można dowiedzieć się z naszej strony http://www.mnd.pl/proby_nad_lekami_na_SLA.htm .

Celem podstawowym fazy II badań  jest określenie wstępnej skuteczności badanego leku, jednakże w początkowym etapie fazy II celem nadrzędnym jest określenie bezpieczeństwa w stosowaniu danego leku w szczególności przy podawanej wysokiej dawce.

Arimoclomol jest bezpiecznym specyfikiem dlatego będą prowadzone dalsze próby kliniczne. Jednakże badanie jego skuteczności w opóźnianiu rozwoju SLA nie pokazało żadnych statystycznie znaczących różnic w porównaniu z próbą kontrolną. Może to być jednak wynikiem nie słabej skuteczności tego leku a jedynie ograniczeniem tego badania w postaci małej liczby chorych oraz krótkiego trwania badania. Świadczyć o tym może fakt, że w przypadku jednego ze współczynników określających rozwój choroby okazało się, że wynik jego był wyższy u pacjentów otrzymujących najwyższą dawkę Arimoclomolu niż u tych zażywających placebo. Może to dawać nadzieję na pozytywny wynik dalszych badań.

Kontakt

Dignitas Dolentium 
ul. Gorczańska 26
34-400 Nowy Targ
Polska

Wspomóż

Numer KRS: 0000287744
Numer konta:
76 1600 1198 1841 2902 7000 0001,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
61 1240 4432 1111 0000 4721 0358,
Bank PEKAO S.A.