Dyslipidemia a SLA

2 marca 2008, 13:18

 

Tłumaczenie wykonała Gosia Smykiewicz

Stwardnienie zanikowe boczne jest najpoważniejszą odmianą choroby zwyrodnieniowej neuronu ruchowego u dorosłych. Charakteryzuje ją zwyrodnienie górnego oraz dolnego neuronu ruchowego, zanik mięśni szkieletowych, porażenie oraz zgon. Częste występowanie niedożywienia oraz utrata masy ciała niekorzystnie wpływają na jakość życia chorego. Dwie trzecie pacjentów cierpi z powodu podwyższonego metabolizmu, którego przyczyny nie są znane, co w rezultacie prowadzi do podwyższonego zużycia energii w spoczynku. Jako że lipidy są głównym źródłem energii dostarczanej mięśniom, celem przeprowadzonego badania było określenie poziomu lipidów wśród populacji pacjentów cierpiących na SLA oraz zbadanie czy proporcje różnych frakcji lipidów mogą wpływać na rozwój choroby i przeżycie pacjenta.

Metody:

Badano stężenie triglicerydów, cholesterolu, LDL i HDL we krwi 369 pacjentów cierpiących na SLA. Następnie odnotowane stężenie porównano z wynikami analogicznego badania przeprowadzonego w grupie kontrolnej złożonej z 286 zdrowych osób. Wykonano pośmiertne badanie histologiczne wycinków wątroby pobranych od 59 chorych zmarłych z powodu SLA oraz 16 osób cierpiących za życia na chorobę Parkinsona.

Wyniki:

Na podstawie zaobserwowanego podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu lub LDL w osoczu krwi stwierdzono, iż częstotliwość występowania hiperlipidemii wśród chorych na SLA była dwukrotnie wyższa niż wśród badanych z grupy kontrolnej. Stłuszczenie wątroby było bardziej nasilone w przypadku pacjentów cierpiących na SLA niż tych z chorobą Parkinsona. Jak wynika z badań korelacyjnych, nieprawidłowy podwyższony współczynnik LDL/HDL znacząco wydłuża życie pacjenta o ponad rok.

Wnioski:

Dyslipidemia jest istotnym pomyślnym czynnikiem rokowniczym dla chorych na SLA.. Wynik ten podkreśla ogromne znaczenie stosowanych strategii żywieniowych dla spowolnienia rozwoju choroby. Zaleca się również zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku stosowania u pacjentów z SLA leków obniżających poziom lipidów.

 

Przedstawiony artykuł nie stanowi podstawy do prób wpływania na stężenie lipidów we krwi poprzez dietę czy leki!

Tłumaczenie wykonała Gosia Smykiewicz

Źródło: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Kontakt

Dignitas Dolentium 
ul. Gorczańska 26
34-400 Nowy Targ
Polska

Wspomóż

Numer KRS: 0000287744
Numer konta:
76 1600 1198 1841 2902 7000 0001,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
61 1240 4432 1111 0000 4721 0358,
Bank PEKAO S.A.