Niepełnosprawni obywatelami drugiej kategorii

23 października 2006, 12:48 

Warszawa, dnia 23 października 2006 r.


PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

Pan

Paweł BAŁA

ul. Górczańska 26

34-400 Nowy Targ

            Państwowa Komisja Wyborcza, odpowiadając na Pana pismo z dnia 16 października 2006 r., które otrzymała z Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 października 2006 r. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast głosować można tylko osobiście.

            Polskie prawo wyborcze nie przewiduje możliwości głosowania przez pełnomocnika oraz możliwości głosowania korespondencyjnego mimo, iż sprawa była rozważana w komisjach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z tym osoby obłożnie chore lub częściowo sparaliżowane, które nawet korzystając z pomocy innych nie są w stanie przybyć do lokalu wyborczego, niestety nie mogą wziąć udziału w głosowaniu.

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Ferdynand Rymarz

Do wiadomości:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Biuro Pełnomocnika Rządu

Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

ul. Gałczyńskiego 4

00-362 Warszawa

Kontakt

Dignitas Dolentium 
ul. Gorczańska 26
34-400 Nowy Targ
Polska

Wspomóż

Numer KRS: 0000287744
Numer konta:
76 1600 1198 1841 2902 7000 0001,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
61 1240 4432 1111 0000 4721 0358,
Bank PEKAO S.A.