Badania kliniczne

Badania kliniczne

14 listopada 2023, 14:46

Uprzejmie informuję, że prowadzimy aktualnie kwalifikację do dwóch badań klinicznych dla pacjentów z rozpoznaniem stwardnienia bocznego zanikowego:
DAZALS oraz CARDINALS

Program przeznaczony jest wyłącznie dla pacjentów, u których potwierdzona zostanie kwalifikująca mutacja w genie SOD1. WAŻNA INFORMACJA! Jest to lek w trakcie badań, który nie ma potwierdzonej skuteczności.

Firma Amylyx Pharmaceuticals prowadzi badanie kliniczne 3 fazy mające na celu określenie bezpieczeństwa i skuteczności badanego leku „AMX0035” w leczeniu SLA (stwardnienie zanikowe boczne).

Badanie ADORE to duże europejskie badanie kliniczne, które rozpoczęło się niedawno w różnych ośrodkach zajmujących się SLA w Polsce. Celem tego badania jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania doustnej postaci edarawonu.

Rekrutacja do badań klinicznych

25 stycznia 2022, 13:58

Artykuł zawiera informacje dotyczące rekrutacji do czterech badań klinicznych.

Kontakt

Dignitas Dolentium 
ul. Gorczańska 26
34-400 Nowy Targ
Polska

Wspomóż

Numer KRS: 0000287744
Numer konta:
76 1600 1198 1841 2902 7000 0001,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
61 1240 4432 1111 0000 4721 0358,
Bank PEKAO S.A.