Skala ALSFRS-R

7 czerwca 2020, 16:57

Skala ALSFRS-R

Skala ALSFRS-R (Revised Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale), czyli Skorygowana Funkcjonalna Skala Stwardnienia Zanikowego Bocznego służy do oceny nasilenia objawów SLA w tym funkcji oddechowych.

Kiedy jest używana?
  • Używana jest u pacjentów z SLA, zarówno w celu ustalenia wyjściowego nasilenia objawów w chwili rozpoznania, jak i oceny postępu choroby w czasie.
Uwagi / pułapki:
  • Skala ALSFRS-R poświęca większą wagę objawom układu oddechowego (w porównaniu do oryginalnej skali ALSFRS) oraz jest szybka i łatwa do oceny.
  • Służy przede wszystkim do oceny najczęstszej odmiany choroby neuronu ruchowego (MND), którym jest stwardnienie zanikowe boczne (SLA) i nie zawsze da się ją odnieść do pozostałych chorób z grupy MND – postępujący zanik mięśni (PMA), pierwotne stwardnienie boczne (PLS), postępujące porażenie opuszkowe (PBP).
  • Pytania dotyczą wyłącznie zmiany, która zaszła na skutek choroby neuronu ruchowego, dlatego przedwczesne inwalidztwo z innych przyczyn należy wykluczyć z punktacji.
  • U pacjentów, którzy są porażeni czterokończynowo i wentylowani mechanicznie, występuje tzw. „efekt podłogi”, który ogranicza wykrywanie dalszego postępu choroby w pobliżu jej terminalnej fazy.
  • Niektórzy pacjenci z objawami otępienia czołowo-skroniowego (ALS+FTD) mogą niedostatecznie dobrze rozpoznawać deficyty. Należy zachować ostrożność podczas oceniania poszczególnych punktów skali wyłącznie na podstawie opisu funkcji pacjenta – należy rozważyć poproszenie pacjenta o wykonanie danej czynności. 
Dlaczego jest używana?
  • Choroba neuronu ruchowego (MND) jest niejednorodną grupą schorzeń, w której SLA jest najczęstszym wariantem obserwowanym w praktyce klinicznej.
  • Nawet w obrębie samego SLA nasilenie objawów w momencie rozpoznania oraz dalszy postęp choroby jest bardzo zróżnicowane w czasie u poszczególnych osób. Zdolność obiektywnego oszacowania nasilenia, zarówno w momencie rozpoznania, jak i w przebiegu choroby, umożliwia lepsze prognozowanie rozwoju choroby u pacjentów.
  • Skala ta jest również używana do pomiaru wyników skuteczności leczenia w badaniach klinicznych.

Źródło:  https://www.mdcalc.com/revised-amyotrophic-lateral-sclerosis-functional-rating-scale-alsfrs-r#why-use  

Kontakt

Dignitas Dolentium 
ul. Gorczańska 26
34-400 Nowy Targ
Polska

Wspomóż

Numer KRS: 0000287744
Numer konta:
76 1600 1198 1841 2902 7000 0001,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
61 1240 4432 1111 0000 4721 0358,
Bank PEKAO S.A.