Artykuły naukowe

Artykuł poświęcony roli fizjoterapii w funkcjonowaniu chorego na Stwardnienie Zanikowe Boczne SLA. W artykule zostały omówione m.in. dwie metody kinezyterapii – PNF i Vojty oraz trzy metody fizykoterapeutyczne – hydroterapia, elektroterapia, ciepło-i zimnolecznictwo.

Ruch to….. życie!

20 czerwca 2020, 15:31

Artykuł dotyczący roli ruchu oraz fizjoterapii w przebiegu Stwardnienia Zanikowego Bocznego SLA

Skala ALSFRS-R

7 czerwca 2020, 16:57

Skala ALSFRS-R, czyli Skorygowana Funkcjonalna Skala Stwardnienia Zanikowego Bocznego używana jest u pacjentów z SLA, zarówno w celu ustalenia wyjściowego nasilenia objawów w chwili rozpoznania, jak i oceny postępu choroby w czasie oraz umożliwia lepsze prognozowanie rozwoju choroby u pacjentów. Skala ta jest również używana do pomiaru wyników skuteczności leczenia w badaniach klinicznych.

Diagnoza choroby przewlekłej, a szczególnie postępującej i nieuleczalnej jest często ogromnym szokiem dla całej rodziny. To bardzo ważne, by pamiętać, że sytuacja ta, choć w największym stopniu dotyka osoby chorej, ma też niezwykłe znaczenie dla innych członków rodziny.

Stwardnienie zanikowe boczne w większości przypadków nie wiąże się ze zmianami w sferze poznawczej czy behawioralnej, jednak u części osób chorych, poza postępującą niesprawnością ruchową, dochodzi do tych zmian w skutek procesów zwyrodnieniowych w obszarze czołowo-skroniowym. Otępienie czołowo-skroniowe (FTD, ang. frontotemporal dementia), to choroba neurodegeneracyjna, którą cechują zmiany zachowania, osłabienie funkcji wykonawczych oraz zdolności językowych.

Kontakt

Dignitas Dolentium 
ul. Gorczańska 26
34-400 Nowy Targ
Polska

Wspomóż

Numer KRS: 0000287744
Numer konta:
76 1600 1198 1841 2902 7000 0001,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
61 1240 4432 1111 0000 4721 0358,
Bank PEKAO S.A.