Artykuły naukowe

W artykule został omówiony schemat terapii logopedycznej – jakie rodzaje ćwiczeń należy wykonywać, aby jak najdłużej mówić w sposób zrozumiały dla otoczenia.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, z którego można się dowiedzieć m.in.:
Jakie elementy wchodzą w skład narządu mowy;
Jakie są objawy nieprawidłowego funkcjonowania tych elementów;
Czym jest anartria;
Dlaczego chory na SLA ma problemy z mową;
Jakie są rodzaje dyzartrii w SLA.

Artykuł naukowy o metodzie Vojty wykorzystywanej w rehabilitacji osób chorych na Stwardnienie Zanikowe Boczne SLA. Omawia, na jakich założeniach opiera się metoda Vojty, na czym polega oraz w jaki sposób może pomóc osobie chorej na SLA

Artykuł poświęcony roli fizjoterapii w funkcjonowaniu chorego na Stwardnienie Zanikowe Boczne SLA. W artykule zostały omówione m.in. dwie metody kinezyterapii – PNF i Vojty oraz trzy metody fizykoterapeutyczne – hydroterapia, elektroterapia, ciepło-i zimnolecznictwo.

Ruch to….. życie!

20 czerwca 2020, 15:31

Artykuł dotyczący roli ruchu oraz fizjoterapii w przebiegu Stwardnienia Zanikowego Bocznego SLA

Kontakt

Dignitas Dolentium 
ul. Gorczańska 26
34-400 Nowy Targ
Polska

Wspomóż

Numer KRS: 0000287744
Numer konta:
76 1600 1198 1841 2902 7000 0001,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
61 1240 4432 1111 0000 4721 0358,
Bank PEKAO S.A.