Edaravone/Edarabid/Radicava/Radicut nie spowalnia postępu choroby, ani nie wydłuża przeżycia.

25 stycznia 2024, 20:28

W badaniu ADORE (NCT05178810), prowadzonym w kilkudziesięciu ośrodkach w Europie, testowano preparat w porównaniu z placebo podawanym w dawce dziennej 100 mg przez 48 tygodni, jako uzupełnienie standardowego leczenia SLA.

Do badania ADORE zrekrutowano około 300 dorosłych w wieku 18–80 lat, u których pierwsze objawy SLA wystąpiły w ciągu ubiegłych dwóch lat.

Głównym celem badania było ustalenie, czy dodanie doustnego edaravone do standardowego leczenia SLA może znacząco spowolnić postęp choroby, który oceniono za pomocą skorygowanej skali oceny funkcjonalnej SLA (ALSFRS-R). Bezpieczeństwo i wpływ leczenia na połączoną ocenę funkcjonowania i przeżycia (CAFS) były miarami drugorzędnymi. CAFS to złożona miara, która ocenia wyniki kliniczne na podstawie przeżycia i tempa spadku ALSFRS-R.

Leczenie było bezpieczne i dobrze tolerowane, ale nie spowolniło postępu choroby po 48 tygodniach w porównaniu z placebo i nie poprawiło wyników CAFS po 48 i 72 tygodniach.

Źródło:

Kontakt

Dignitas Dolentium 
ul. Gorczańska 26
34-400 Nowy Targ
Polska

Wspomóż

Numer KRS: 0000287744
Numer konta:
76 1600 1198 1841 2902 7000 0001,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
61 1240 4432 1111 0000 4721 0358,
Bank PEKAO S.A.